headhunt vietnam logo Leading to Bridge

Site Manager/ Chỉ Huy Trưởng- Da Nang -#1184

Client Information

100 -500

Our client is Vietnam construction company

Job Information

Site Manager/ Chỉ Huy Trưởng- Da Nang

Mô tả công việc:

  1. Lập và xây dựng kế hoạch thi công, biện pháp thi công; tổ chức và điều hành mọi hoạt động của bộ phận kỹ thuật, Ban chỉ huy công trường, thực hiện và tổ chức các công tác kiểm tra, kiểm soát mọi hoạt động trên công trình và chịu trách nhiệm trước Giám đốc dự án và Ban giám đốc về hoạt động điều hành thi công.
  2. Phân công vai trò, nhiệm vụ của các thành viên trong ban chỉ huy công trường. Giao việc, giám sát, đôn đốc việc thực hiện kế hoạch của Ban chỉ huy công trường.
  3. Làm việc trực tiếp với các cơ quan chức năng về các thủ tục pháp lý của dự án.
  4. Kiểm tra theo dõi tiến độ, chi phí, chất lượng và việc tuân thủ thực hiện các điều khoản hợp đồng của nhà thầu phụ.
  5. Tổng hợp, đánh giá làm cơ sở để tham mưu cho Giám đốc dự ángiải quyết các vướng mắc, phát sinh có liên quan làm ảnh hưởng chất lượng, tiến độ và hiệu quả của dự án.
  6. Tổ chức việc kiểm tra, rà soát và báo cáo Giám đốc dự án và Tổng giám đốc về phê duyệt hồ sơ, nghiệm thu thanh quyết toán, hồ sơ chất lượng, hoàn công ... của công trình, hạng mục công trình trong quá trình thi công.
  7. Thay mặt Giám đốc dự án và Ban giám đốc thực hiện các công việc đối nội và đối ngoại của dự án.
  8. Các công việc khác theo yêu cầu của Giám đốc dự án và Ban giám đốc.

Kinh nghiệm:

Tối thiểu 7 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực xây dựng, ít nhất 3 năm trong lĩnh vực quản lý ở vị trí tương đương tại các Công ty/Tập đoàn trong lĩnh vực đầu tư xây dựng.

Đã từng tham gia giám sát, quản lý các dự án thi công các công trình nhà xưởng, nhà công nghiệp…v.v….

 

Trình độ:

Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành xây dựng dân dụng & công nghiệp - hệ chính quy các trường Đại học: Bách Khoa Đà Nẵng, Bách Khoa TP.HCM.

Nắm vững các tiêu chuẩn kỹ thuật xây dựng và các tiêu chuẩn kỹ thuật liên quan.

Hiểu biết về các quy định của pháp luật trong lĩnh vực quản lý dự án và xây dựng.

 

Tiếng anh, vi tính :

Tiếng anh giao tiếp tốt, đọc hiểu thuật ngữ chuyên ngành

MS. Office, MS. Project, các phần mềm kỹ thuật khác

 

General Information

Da Nang

Construction

Manager

Operation

20-25Milion

Contact Us

Site Manager/ Chỉ Huy Trưởng- Da Nang job closed

Ms Mai Nguyen

mai.nguyen@headhuntvietnam.com

+84 (028) 38244744- ext 115

Site Manager/ Chỉ Huy Trưởng- Da Nang

20-25Milion

Da Nang

Construction

Operation

Manager

Follow us on linkedin


Senior Procurement Coordinator

Purchasing / Supply Chain / Merchandising | Senior Specialist

Ho Chi Minh

IMPORT - EXPORT MANAGER

Import / Export | Manager

Long An

Software Test Engineer (QA/QC/Tester)

IT - Software | Senior Specialist

Ho Chi Minh

Associate Recruitment Consutlant ( Back office )

Sales / Business Development / Account Management / Client Services | Entry Level

Ho Chi Minh

Regional Sales Manager

Sales / Business Development / Account Management / Client Services | Manager

Ha Noi

Go to top of page