headhunt vietnam logo Leading to Bridge

Senior PHP/Python Developer-#858

Client Information

500-1000

Our client is leading Vietnamese IT company base in HCM

Job Information

Senior PHP/Python Developer

Phòng ban  : Phát triển ứng dụng

Bộ phận  : Kỹ thuật lập trình

Cấp bậc công việc  :  P2

Báo cáo cho  :  Giám đốc phòng phát triển ứng dụng

Nơi làm việc  :  Hà Nội

Mục tiêu công việc
-  Phát triển các hệ thống quản lý đáp ứng tốt về tốc độ cao, khả năng mở rộng tốt
-  Tạo các API để tương tác với các hệ thống khác cũng như các thư viện hỗ trợ
 
Các nhiệm vụ chính
1.  Lập trình các hệ thống quản lý, chủ yếu là các phân hệ server-side
2.  Tham gia thiết kế kiến trúc phần mềm và cấu trúc dữ liệu
3.  Nghiên cứu áp dụng những kỹ thuật đảm bảo yêu cầu người dùng

4.  Các nhiệm vụ khác
-  Hướng dẫn, đào tạo (coaching) Junior developer
-  Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Quản lý trực tiếp
5.  Tất cả các nhiệm vụ chính và phần trách nhiệm được giao nêu trên không mang tính toàn diện và có thể thay
đổi theo nhu cầu công việc, mục tiêu – chiến lược của công ty trong từng giai đoạn cụ thể
Yêu cầu công việc
  1.  Tố chất và sở thích  
-  Làm việc độc lập/ đội nhóm, chịu được áp lực và hoàn thành mục tiêu được giao đúng hạn
-  Nhiệt tình, cẩn thận, chính xác, kiên nhẫn, trung thực, thích nghiên cứu, học hỏi
-  Bảo mật thông tin, cơ sở dữ liệu của công ty
  2.  Kiến thức & kinh nghiệm làm việc  
-  Tổng thời gian làm lập trình: ít nhất 3 năm
-  Chuyên về server side: ít nhất 2 năm
  Database:  
- Kinh nghiệm xử lý performance trên MySQL và thiết kế database tầm trung bình và nhỏ ( <= 30 tables)
- Hiểu rõ các cơ chế quản lý transaction của MySQL
  Lập trình:  
- Chuyên về ngôn ngữ lập trình PHP.
- Có kiến thức nền tốt về OOP và nắm rõ về các Desgin Patterns. Đã từng tham gia các dự án phát triển
bằng Java là 1 lợi thế.
- Có khả năng tạo library phục vụ việc tái sử dụng và xử lý các vấn đề về performance và security
- Khả năng thiết kế và tạo API

- Khả năng thiết kế class hoặc tạo cấu trúc code để mở rộng, trong sang hỗ trợ việc duy trì và phát triển
cao
  3.   Kỹ năng
-  Giải quyết vắn đề
-  Tư duy logic
-  Phân tích
 

General Information

Ha Noi

IT

Senior Specialist

IT - Software

Negotiable

Contact Us

Senior PHP/Python Developer job closed

Minh Nguyen

minh.nguyen@headhuntvietnam.com

+84 (028) 38244744- ext 113

Senior PHP/Python Developer

Negotiable

Ha Noi

IT

IT - Software

Senior Specialist

Follow us on linkedin


Sr. Finance Executive

Financial / Accounting / Audit / Tax | Experienced

Ho Chi Minh

Sale Manager

Sales / Business Development / Account Management / Client Services | Manager

Ho Chi Minh

Sales and Service Engineer

Sales Technical | Experienced

Ha Noi

Supply Chain Manager

Purchasing / Supply Chain / Merchandising | Manager

Ho Chi Minh

Go to top of page