headhunt vietnam logo Leading to Bridge

Sales Executive-#2246

Client Information

100-500

Our Client specialize in air pipe work system for new projects, for renovation, extension or modification of existing system for industries in Textile, Electronics, Food, Automobiles and Chemicals

Job Information

Sales Executive

Mô tả công việc

  • Tìm kiếm khách hàng tiềm năng, phát triển và duy trì doanh số đối với khách hàng hiện tại.
  • Phát triển giải pháp bán hàng, quản lý và đạt doanh số bán hàng
  •  Lập kế hoạch và dự báo doanh số bán hàng theo định kỳ
  • Triển khai các sản phẩm hiện có vào thị trường Hà Nội, Đà Nẵng, TP. Hồ Chí Minh
  • Phát triển thị trường, đại lý
  • Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm cho vị trí sale
  • Tốt nghiệp Đại học hoặc Cao đẳng
  • Có kinh nghiệm về sale máy nén khí hoặc đường ống khí nén
  • Địa điểm làm việc linh hoạt

General Information

Ho Chi Minh

Manufacturing

Experienced

Sales - Account Management - Client Services

Negotation

Contact Us

Tuyen Nguyen

tuyen.nguyen@headhuntvietnam.com

0909953121

Sales Executive

Negotation

Ho Chi Minh

Manufacturing

Sales - Account Management - Client Services

Experienced

Are you interested in this job

Apply Submit CV

Follow us on linkedin


Legal Counsel

Legal Compliance | Experienced

Dong Nai

Pre-sale & Post Sale Manager / Project Manager

Sales - Account Management - Client Services | Manager

Ho Chi Minh

C&b And Admin Manager

Human Resources | Manager

Ho Chi Minh

Territory Manager

Sales - Account Management - Client Services | Manager

Ho Chi Minh

Sales Manager

Sales - Account Management - Client Services | Manager

Ho Chi Minh

Go to top of page