headhunt vietnam logo Leading to Bridge

QA Manager-#2360

Client Information

500-1000

Our client is manufacturing for the major brands in the US (Target, Kohl, H&M).

Job Information

QA Manager

MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

1. Quản lý chất lượng từ giao nguyên liệu thô đến xuất khẩu hàng may mặc thành phẩm.

2. Tuân thủ và áp dụng các tiêu chuẩn và quy trình chất lượng trong quá trình sản xuất trong tất cả các lĩnh vực của nhà máy may mặc.

3. Kiểm tra và giải quyết các sự cố kỹ thuật trong sản xuất

4. Hỗ trợ kiểm soát chất lượng vật liệu và hàng may mặc trong các nhà máy đã được phê duyệt.

5. Kiểm tra hàng ngày, đầu vào / đầu ra và làm việc trong các báo cáo tiến độ

6. Hỗ trợ giải quyết các vấn đề về chất lượng sản xuất với nhân viên QC / Kỹ thuật của nhà máy.

7. Hỗ trợ kiểm tra các mẫu nhà máy trước khi chúng được gửi đến khách hàng.

8. Hỗ trợ giải quyết các vấn đề kỹ thuật

9. Hỗ trợ giám sát sản xuất trên tất cả các dây chuyền và trạng thái của tất cả các đơn đặt hàng trong nhà máy và Quản lý QC làm việc mỗi ngày .

10. Hỗ trợ Giám đốc sản xuất và Giám sát QA May mặc các nhiệm vụ kiểm soát chất lượng hàng ngày.

YÊU CẦU CÔNG VIỆC:

- Kinh nghiệm tại vị trí tương đương hoặc liên quan trong ngành may mặc, in ấn trên vải,...

- Sẵn sàng công tác tại US khi có yêu cầu

- Ngoại ngữ: Anh văn tốt cả 4 kỹ năng

 

General Information

Ho Chi Minh

Fashion/Garment

Manager

Quality Assurance / Control (QA/QC)

$1000 - $1500

Contact Us

QA Manager job closed

Thanh Trang

trang.dao@headhuntvietnam.com

+84 (028) 38244744 - ext 116

QA Manager

$1000 - $1500

Ho Chi Minh

Fashion/Garment

Quality Assurance / Control (QA/QC)

Manager

Follow us on linkedin


Consultant [Manufacturing]

Consultant / Advisor | Experienced

Ho Chi Minh

National Sales Manager

Sales / Business Development / Account Management / Client Services | Manager

Ho Chi Minh

Supply Chain Manager

Purchasing / Supply Chain / Merchandising | Manager

Ho Chi Minh

HR Supervisor

Human Resources | Supervisor

Ho Chi Minh

CTO (only available for Expat)

IT - Software | Director

Ho Chi Minh

Go to top of page