headhunt vietnam logo Leading to Bridge

PHP/Python Developer-#856

Client Information

500-1000

Our client is leading Vietnamese IT company base in HCM

Job Information

PHP/Python Developer

Phòng ban  : Phát triển ứng dụng

Bộ phận  : Kỹ thuật lập trình

Cấp bậc công việc  :  P1

Báo cáo cho  :  Application Development Manager
Giám đốc phòng Phát triển Ứng dụng

Nơi làm việc  :  Hà Nội

Mục tiêu công việc
-  Phát triển các trang web, hệ thống quản lý đáp ứng tốt về lượng người dùng lớn, tốc độ cao, khả năng mở rộng
tốt;
-  Tạo các API để tương tác với các hệ thống khác cũng như các thư viện hỗ trợ.
Các nhiệm vụ chính
  1.  Phát triển các hệ thống quản lý, chủ yếu là các phân hệ server-side.
2.  Phát triển các trang web theo yêu cầu của các phòng ban khác trong công ty.
3.  Nghiên cứu áp dụng những kỹ thuật đảm bảo yêu cầu người dùng.
4.  Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Quản lý trực tiếp.
5.  Tất cả các nhiệm vụ và phần trách nhiệm được giao nêu trên không mang tính toàn diện và có thể thay đổi theo nhu cầu công việc, mục tiêu – chiến lược của công ty trong từng giai đoạn cụ thể.

Yêu cầu công việc
  1.  Tố chất và sở thích  
-  Làm việc độc lập/ đội nhóm, chịu được áp lực và hoàn thành mục tiêu được giao đúng hạn
-  Nhiệt tình, cẩn thận, chính xác, kiên nhẫn, trung thực, thích nghiên cứu, học hỏi
-  Bảo mật thông tin, cơ sở dữ liệu của công ty
  2.  Kiến thức & kinh nghiệm làm việc  
-  Tổng thời gian làm lập trình: ít nhất 3 năm
-  Chuyên về server side: ít nhất 2 năm
  Cơ sở dữ liệu:  
- Kinh nghiệm xử lý hiệu năng sử dụng trên MySQL và thiết kế Cơ sở dữ liệu tầm trung bình và nhỏ ( <=
30 bảng)
- Hiểu rõ các cơ chế quản lý transaction của MySQL
  Lập trình:  
- Chuyên về ngôn ngữ lập trình PHP. Có kinh nghiệm sử dụng các web framework của PHP;
- Có kiến thức nền tốt về OOP và nắm rõ về các Desgin Patterns. Đã từng tham gia các dự án phát triển

- Bằng Java là 1 lợi thế;
- Có khả năng tạo thư viện phục vụ việc tái sử dụng và xử lý các vấn đề về hiệu năng sử dụng và bảo
mật;
- Khả năng thiết kế và tạo API;
- Khả năng thiết kế class hoặc tạo cấu trúc code để mở rộng, hỗ trợ việc duy trì và phát triển lâu dài.
3.   Kỹ năng
-  Giải quyết vắn đề;
-  Tư duy logic;
-  Phân tích.

General Information

Ha Noi

IT

Specialist

IT - Software

Negotiable

Contact Us

PHP/Python Developer job closed

Minh Nguyen

minh.nguyen@headhuntvietnam.com

+84 (028) 38244744- ext 113

PHP/Python Developer

Negotiable

Ha Noi

IT

IT - Software

Specialist

Follow us on linkedin


Sr. Finance Executive

Financial / Accounting / Audit / Tax | Experienced

Ho Chi Minh

Sale Manager

Sales / Business Development / Account Management / Client Services | Manager

Ho Chi Minh

Sales and Service Engineer

Sales Technical | Experienced

Ha Noi

Supply Chain Manager

Purchasing / Supply Chain / Merchandising | Manager

Ho Chi Minh

Go to top of page