headhunt vietnam logo Leading to Bridge

HSE (Làm việc tại Đồng Nai, có xe đưa rước)-#2335

Client Information

500-1000

n/a

Job Information

HSE (Làm việc tại Đồng Nai, có xe đưa rước)

NHIỆM VỤ CỤ THỂ:

  1. Cập nhật tất cả các yêu cầu, tiêu chuẩn, thông số về an toàn, vệ sinh và môi trường lao động theo quy định pháp luật hiện hành và của Công ty để quản lý;
  2. Duy trì và phát triển kế hoạch xử lý sự cố, ứng cứu khẩn cấp tại nơi làm việc; tổ chức xử lý sự cố, ứng cứu khẩn cấp, lực lượng ứng cứu và báo cáo kịp thời với người có trách nhiệm khi phát hiện nguy cơ hoặc khi xảy ra tai nạn lao động, sự cố kỹ thuật gây mất an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc vượt ra khỏi khả năng kiểm soát.
  3. Xây dựng các phương án xử lý sự cố kỹ thuật gây mất an toàn, vệ sinh lao động nghiêm trọng, ứng cứu khẩn cấp và định kỳ tổ chức diễn tập theo quy định của pháp luật; trang bị phương tiện kỹ thuật, y tế để bảo đảm ứng cứu, sơ cứu kịp thời khi xảy ra sự cố kỹ thuật gây mất an toàn, vệ sinh lao động nghiêm trọng, tai nạn lao động.
  4. Xây dựng kế hoạch giám sát về an toàn, vệ sinh và môi trường lao động theo quy định, bao gồm công tác PCCC, An toàn máy móc thiết bị, vật tư sử dụng, trang bị bảo hộ lao động theo quy chuẩn kỹ thuật về an toàn, vệ sinh lao động, hoặc đạt các tiêu chuẩn kỹ thuật về an toàn, vệ sinh lao động đã được công bố, áp dụng và theo nội quy, quy trình bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc.
  5. Thiết lập ma trận tuân thủ và hệ thống theo dõi bao gồm tình trạng, ngày phê duyệt, ngày hết hạn, trách nhiệm và tuân thủ đối với công tác an toàn, vệ sinh, môi trường lao động tại nơi làm việc;
  6. Định kỳ (ngày, tuần, tháng), thực hiện việc giám sát về an toàn, vệ sinh và môi trường lao động theo kế hoạch được duyệt;
  7. Soạn thảo các hướng dẫn, các thủ tục vận hành chuẩn mực nhằm ngăn chặn và phòng ngừa thương tật, tai nạn lao động và các tổn thất về người/ tài sản  và hoặc môi trường, cũng như phòng ngừa các hiểm họa tiềm ẩn về an toàn tại nơi làm việc;
  8. Thông đạt hoặc huấn luyện cho người lao động quy định, nội quy, quy trình về an toàn, vệ sinh lao động, biện pháp phòng, chống yếu tố nguy hiểm, yếu tố có hại tại nơi làm việc có liên quan đến công việc, nhiệm vụ được giao;
  9. Định kỳ hàng năm hoặc khi cần thiết, tổ chức kiểm tra, đánh giá các yếu tố nguy hiểm, yếu tố có hại tại nơi làm việc để tiến hành các biện pháp về công nghệ, kỹ thuật nhằm loại trừ, giảm thiểu yếu tố nguy hiểm, yếu tố có hại tại nơi làm việc, cải thiện điều kiện lao động, chăm sóc sức khỏe cho người lao động.

YÊU CẦU CÔNG VIỆC

1. Trình độ: Đại học, ưu tiên ứng viên tốt nghiệp chuyên ngành Bảo hộ lao động

2. Kiến thức:

- Quy định pháp luật: Nắm vững Luật An toàn vệ sinh lao động và các văn bản hướng dẫn thi hành;

- Kiến thức chuyên môn và kỹ năng nghề nghiệp: điều tra, khảo sát, phân tích, đánh giá và quản lý môi trường lao động; đề xuất các giải pháp công nghệ và tổ chức, nhằm đảm bảo an toàn vệ sinh lao động, bảo vệ sức khỏe người lao động.

- Tin học: Thành thạo tin học văn phòng (word, excel, PowerPoint ..)

3. Kinh nghiệm: Ít nhất 5 năm công tác trong lĩnh vực An toàn vệ sinh và môi trường lao động (SHE) tại nhà máy. Ưu tiên ứng viên đã từng làm việc trong nhà máy sản xuát và chế biến thực phẩm.

4. Kỹ năng:

- Tư duy hệ thống và quản lý rủi ro

- Lập kế hoạch, tổ chức và kiểm soát công việc

- Quản lý thời gian & triển khai công việc

- Giải quyết vấn đề, Làm việc nhóm

- Giao tiếp qua lời nói & văn bản

- Kiểm soát cảm xúc cá nhân

5. Phẩm chất, tính cách:

- Trung thực, thẳng thắn, liêm khiết

- Tinh thần trách nhiệm, tính kỷ luật cao

- Có khả năng làm việc độc lập

- Năng động, nhạy bén trong xử lý vấn đề

- Có khả năng chịu áp lực công việc cao

General Information

Dong Nai

Manufacturing

Specialist

HSE / Environment / Health / Safety

16000000 - 20000000

Contact Us

HSE (Làm việc tại Đồng Nai, có xe đưa rước) job closed

Tô Tuấn Thanh (Tony)

thanh.to@headhuntvietnam.com

HSE (Làm việc tại Đồng Nai, có xe đưa rước)

16000000 - 20000000

Dong Nai

Manufacturing

HSE / Environment / Health / Safety

Specialist

Follow us on linkedin


HSE Manager

HSE / Environment / Health / Safety | Manager

Binh Duong

After Sales Service Manager

Customer Service | Manager

Ho Chi Minh

Warehouse Supervisor (cold storage)

Logistics / Distribution / Freight / Warehouse | Supervisor

Ho Chi Minh

Consultant [Manufacturing]

Consultant / Advisor | Experienced

Ho Chi Minh

National Sales Manager

Sales / Business Development / Account Management / Client Services | Manager

Ho Chi Minh

Go to top of page