headhunt vietnam logo Leading to Bridge

HR Compliance Senior Manager-#2347

Client Information

>2000

Job Information

HR Compliance Senior Manager

Requirements

 • Có mindset của người làm Compliance (Review thường xuyên mọi dữ liệu và thông tin, thu thập thông tin đa chiều -> phân tích và nhận định vấn đề là gì -> highlight potential risks -> xử lý các vụ việc phát sinh đồng thời xây dựng hệ thống (quy định, quy trình, biểu mẫu, công cụ) để preventive action, đồng thời communicate với key stakeholders và training cho people in charge để hệ thống này vận hành).
 • Có mindset của người hiểu business needs, đề xuất các solutions vận dụng luật linh hoạt khéo léo để support cho business vận hành thuận lợi.
 • Có mindset của người làm Consulting: không áp đặt quy định của pháp luật một cách máy móc mà tìm hiểu đầu đuôi gốc ngọn từng vụ việc -> đến tình hình chung xung quanh vụ việc -> đưa ra các optional solutions để business có input và buy-in khi thực hiện.

 

Qualifications

 • Strong English is a must.
 • Education: Background học Luật hoặc ít nhất cũng được training về Luật pháp và pháp luật trong lĩnh vực lao động (không chỉ là 1 chứng chỉ đi học Luật LĐ vài ngày thì nhiều người có lắm, rất dễ đi học mà vẫn không biết -> hiểu -> áp dụng -> áp dụng linh hoạt và khéo léo)
 • Experience: Đã làm trong môi trường HR, biết và đã xử lý các tình huống liên quan đến employment và employee relations issues.

 

 Skills

 • Logical thinking & analysis
 • Critical evaluation
 • Communication
 • Investigation
 • Planning & Implementation
 • Ethical mindset
 • Integrity

Benefits

 • Package: Negotiable + thưởng năm theo performance công ty & performance cá nhân -> up to 3 tháng.
 • Không áp dụng tháng 13.

 

General Information

Ho Chi Minh

Retail

Manager

Human Resources

Negotiable

Contact Us

HR Compliance Senior Manager job closed

Mr. Nam Hoang

nam.hoang@headhuntvietnam.com

0907758782

HR Compliance Senior Manager

Negotiable

Ho Chi Minh

Retail

Human Resources

Manager

Follow us on linkedin


HSE Manager

HSE / Environment / Health / Safety | Manager

Binh Duong

After Sales Service Manager

Customer Service | Manager

Ho Chi Minh

Warehouse Supervisor (cold storage)

Logistics / Distribution / Freight / Warehouse | Supervisor

Ho Chi Minh

Consultant [Manufacturing]

Consultant / Advisor | Experienced

Ho Chi Minh

National Sales Manager

Sales / Business Development / Account Management / Client Services | Manager

Ho Chi Minh

Go to top of page