headhunt vietnam logo Leading to Bridge

Chuyên gia điêu khắc 3D-#1733

Client Information

50-100

Our client is a leading company in Scanning 3D.

Job Information

Chuyên gia điêu khắc 3D

Công việc:

  • Phân tích, thiết kế 3D theo nhu cầu của khách hàng.
  • Phối hợp với đội ngũ dịch vụ khách hàng để tối ưu hóa và đảm bảo sản phẩm thỏa mãn nhu cầu của khách hàng.

Yêu cầu:

  • Có năng khiếu thẩm mỹ tốt.
  • Sử dụng thành thạo Microsoft Office, Zbrush (bắt buộc)
  • Có tinh thần hợp tác, làm việc nhóm.

General Information

Ho Chi Minh

Other

Experienced

Creative - Design

Negotiation

Contact Us

Chuyên gia điêu khắc 3D job closed

Huy Trinh

huy.trinh@headhuntvietnam.com

0935679606

Chuyên gia điêu khắc 3D

Negotiation

Ho Chi Minh

Other

Creative - Design

Experienced

Follow us on linkedin


Execute Marketing

Marketing - Promotion - Advertising | Entry Level

Ho Chi Minh

HSE Manager

Environment - Health - Safety | Manager

Ho Chi Minh

Sales Head

Sales - Account Management - Client Services | Manager

Ho Chi Minh

Digital Marketing Specialist/Expert

Digital Marketing | Experienced

Ho Chi Minh

Front end

IT - Systems - Technology | Experienced

Ho Chi Minh

Go to top of page