headhunt vietnam logo Leading to Bridge

Cán Bộ Dự Án ( Full Time )-#2900

Client Information

50-100

NGO --- Phi Chính Phủ

Job Information

Cán Bộ Dự Án ( Full Time )

Mô tả công việc:

Dưới sự chỉ đạo, quản lý chung của Giám đốc dự án và quản lý trực tiếp của Trưởng phòng Dự án, Cán bộ dự án có nhiệm vụ và trách nhiệm sau đây:

 1. Về công tác quản lý

 • Nghiên cứu và nắm vững các văn bản quy định, văn bản pháp luật liên quan tới quản lý vận hành dự án của nhà tài trợ, của Chính phủ và của công ty.
 • Hỗ trợ Trưởng phòng Dự án trong việc lập kế hoạch hoạt động cho toàn bộ dự án, bao gồm kế hoạch dài hạn, kế hoạch năm và kế hoạch quý
 • Phối hợp với phòng kế toán xây dựng ngân sách tổng thể và ngân sách chi tiết cho các hoạt động của Dự án.
 • Chịu trách nhiệm trực tiếp chỉ đạo triển khai thực hiện các hoạt động, theo dõi, giám sát tiến độ và kết quả các hoạt động trong phần việc được phân công
 • Chịu trách nhiệm lập hồ sơ, lưu trữ hồ sơ, quản lý tài liệu pháp lý và các tài liệu quan trọng khác của dự án
 • Trực tiếp theo dõi quản lý và hỗ trợ cho các điều phối viên cấp tỉnh trong toàn bộ công tác lập kế hoạch, theo dõi giám sát các hoạt đọng triển khai tại các tỉnh dự án
 • Phối hợp với phòng Hành chính nhân sự, phòng kế toán trong các công việc quản lý tài chính, mua sắm, tuyển chọn chuyên gia v.v… của dự án như: cung cấp các yêu cầu kỹ thuật cụ thể (xây dựng điều khoản tham chiếu, mô tả tính năng kỹ thuật, yêu cầu về chất lượng chủng loại v.v…); theo dõi đánh giá chất lượng; nghiệm thu sản phẩm và các công việc khác
 • Chuẩn bị các báo cáo của dự án trong phần việc được phân công và theo quy định của nhà tài trợ cũng như của chính phủ, bao gồm: báo cáo quý, báo cáo nửa năm, báo cáo năm, báo cáo kỹ thuật và các báo cáo khác.
 • Thực hiện các cuộc giám sát tại các địa bàn dự án
 • Tham gia các cuộc họp liên quan tới nội dung dự án trong và ngoài cơ quan
 • Triển khai và tham gia điều tra thực địa của các hoạt động của Dự án.
 • Về công tác kỹ thuật
 • Nghiên cứu nắm vững các nội dung, chiến lược thực hiện, các mục tiêu, chỉ tiêu và các yêu cầu kỹ thuật của dự án.
 • Phối hợp với phòng nghiên cứu xây dựng và triển khai hệ thống đánh giá theo dõi, đánh giá việc thực hiện các chỉ tiêu kết quả đề ra của dự án.
 • Tìm kiếm và tham vấn cho Giám đốc và Trưởng phòng dự án về các giải pháp kỹ thuật cho việc thực hiện các hoạt động.
 • Xác định các vấn đề, lĩnh vực kỹ thuật cần thuê tuyển chuyên gia và trình độ chuyên gia cần thiết.
 • Trực tiếp làm việc với các chuyên gia kỹ thuật do dự án thuê tuyển để bảo đảm việc đáp ứng đúng các yêu cầu chuyên môn kỹ thuật của dự án.
 • Thẩm định và đánh giá các kết quả đầu ra của chuyên gia trước khi tiến hành nghiệm thu sản phẩm, công việc.
 • Tham gia các cuộc họp kỹ thuật trong và ngoài tổ chức.

 

Yêu cầu:

 • Tốt nghiệp đại học/cao học các ngành y tế công cộng, khoa học xã hội, quản trị kinh doanh, ngoại thương, ngoại giao loại khá, giỏi. Ưu tiên trình độ thạc sỹ
 • Có kỹ năng giao tiếp tốt, năng động và nhiệt tình trong công việc

 • Có khả năng làm việc nhóm

 • Tiếng Anh thành thạo

 • Sử dụng thành thạo máy vi tính và các phần mềm ứng dụng như Microsoft Office

 • Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm tham gia các dự án phát triển.

General Information

Ha Noi

Hospital and Healthcare

Entry Level

Medical / Healthcare

negotiable

Contact Us

Kim Anh Tran

anh.tran@headhuntvietnam.com

0705754469

Cán Bộ Dự Án ( Full Time )

negotiable

Ha Noi

Hospital and Healthcare

Medical / Healthcare

Entry Level

Are you interested in this job

Apply Submit CV

Follow us on linkedin


Senior Procurement Coordinator

Purchasing / Supply Chain / Merchandising | Senior Specialist

Ho Chi Minh

IMPORT - EXPORT MANAGER

Import / Export | Manager

Long An

Software Test Engineer (QA/QC/Tester)

IT - Software | Senior Specialist

Ho Chi Minh

Recruitment Consutlant ( HR, Finance, legal )

Sales / Business Development / Account Management / Client Services | Entry Level

Ho Chi Minh

Regional Sales Manager

Sales / Business Development / Account Management / Client Services | Manager

Ha Noi

Go to top of page