headhunt vietnam logo Leading to Bridge

Workers for Eyelash Production-#2562

Thông tin khách hàng

100 -500

This company is a professional eyelash manufacturing company based in Binh Duong province, Vietnam

Thông tin việc làm

Workers for Eyelash Production

Having urgent requirement for workers in an Eyelash Extension manufacturing company for production in different section. Fresh persons are also welcome to apply.

Gender: Female/Male

Location: Factory Location, Thu Dau Mot City, Binh Duong, Vietnam

Other Skills: Quick learner, Smart, Efficient.

Thông tin chung

Binh Duong

Manufacturing

Experienced

Production / Manufacturing / Process

Negotiable

Liên hệ

Kiệt Ta

researcher1@headhuntvietnam.com

0

Workers for Eyelash Production

Negotiable

Binh Duong

Manufacturing

Production / Manufacturing / Process

Experienced

Bạn có thích vị trí này

Ứng tuyển Gửi CV

Theo dõi chúng tôi trên linkedin


Marketing Director

Tiếp Thị / Đối Ngoại / Quảng Cáo / Truyền Thông | Giám Đốc

Hồ Chí Minh

Recruitment Consultant (Commercial)

Bán Hàng / Kinh Doanh / Dịch Vụ Khách Hàng | Kinh Nghiệm

Hồ Chí Minh

HEAD OF STRATEGIC LANDBANK & TOWNSHIP

Bất động sản | Quản lý Cấp Trung

Hồ Chí Minh

HEAD OF RESIDENTIAL

Bán Hàng / Kinh Doanh / Dịch Vụ Khách Hàng | Giám Đốc

Hồ Chí Minh

HEAD OF VENTURES

Tài chính / Đầu tư | Tổng Giám Đốc

Hồ Chí Minh

Go to top of page