Làm việc cho chúng tôi

Nghề nghiệp tư vấn (A consulting career)

Văn hóa của chúng tôi

Thành công của chúng tôi dựa trên nền tảng văn hóa làm việc nhóm, sự tin tưởng và cam kết mang lại kết quả phù hợp cho các ứng viên và khách hàng của chúng tôi. Chúng tôi tuyển chọn và đề cử thăng chức (promote) những người thích làm việc cùng nhau và chia sẻ các giá trị chung, các giá trị nhấn mạnh sự hiểu biết và hỗ trợ lẫn nhau cũng như tất cả những người mà chúng tôi kinh doanh cùng.

Nền tảng cần có

Chúng tôi luôn quan tâm đến việc gặp gỡ những người có kinh nghiệm thương mại, những người muốn bắt đầu sự nghiệp tư vấn. Chúng tôi đào tạo các cá nhân từ nhiều nền tảng khác nhau đã trở thành những nhà tuyển dụng thành công. Điểm chung của họ là có tổ chức tốt, có thể giao tiếp hiệu quả với nhiều loại người khác nhau và có thể thực hiện những lời hứa mà họ đã hứa.

 

Nếu bạn có thể thể hiện cam kết với sự nghiệp của mình trong quá khứ và thực sự quan tâm đến công việc tư vấn nghề nghiệp (và cảm thấy bạn đáp ứng được các yêu cầu trên), chúng tôi rất muốn nghe chia sẻ của bạn.

Vai trò của một nhà tư vấn

Các chuyên gia tư vấn của chúng tôi ở đây để giúp khách hàng và ứng viên đưa ra lựa chọn tuyển dụng và nghề nghiệp sẽ phục vụ họ tốt nhất.

 

Trong việc trao đổi (dealing) với các ứng viên, bạn sẽ gặp gỡ các chuyên gia có kinh nghiệm hàng ngày trong thị trường chuyên môn của bạn. Mỗi người sẽ có một lý lịch, thái độ làm việc và động lực thay đổi công việc rất khác nhau. Vai trò của bạn là để họ đưa ra quyết định sáng suốt thông qua kiến ​​thức của bạn về thị trường.

 

Các nhà tư vấn giỏi có thể cung cấp cái nhìn sâu sắc có giá trị về các công ty khác nhau, nền văn hóa cụ thể của các công ty, lịch sử và tính cách tạo nên nhóm. Các nhà tư vấn tốt nhất sẽ có thể sử dụng thông tin này để đánh giá tác động của từng vai trò có thể có đối với sự nghiệp của ứng viên.

 

Các nhà tư vấn tạo ra danh tiếng của riêng họ. Để có được các kỹ năng, mạng lưới và mối quan hệ cần thiết cần dành  nhiều thời gian, nỗ lực và cam kết lâu dài.

Đào tạo của chúng tôi

Vì các chuyên gia tư vấn của chúng tôi đến từ các nền tảng khác nhau khi họ bắt đầu với chúng tôi, chúng tôi có một chương trình đào tạo ban đầu giới thiệu các khái niệm tuyển dụng chính và những gì ứng viên và khách hàng sẽ mong đợi ở bạn, trước khi chuyển sang các kỹ thuật bán hàng và phỏng vấn cốt lõi.

 

Tiếp theo, bạn sẽ tham gia một trong các nhóm để bắt đầu phát triển thị trường dọc (vertical market) của riêng bạn. Lúc đầu, người quản lý của bạn sẽ làm việc chặt chẽ với bạn, hướng dẫn bạn qua từng giai đoạn của quy trình tuyển dụng cho đến khi cả hai đều cảm thấy bạn đã sẵn sàng giải quyết công việc đó một mình.

 

Khi bạn tiến bộ, quản lý của bạn và các nhà tuyển dụng cấp cao khác sẽ huấn luyện bạn thông qua các tình huống mới, phát triển khả năng và sự tự tin của bạn để đảm nhận các vai trò cấp cao hơn. Bạn sẽ nhận được phản hồi về cách bạn đang làm thông qua đánh giá chính thức và các cuộc họp hàng tuần, nhưng quan trọng nhất là hàng ngày khi bạn làm việc với các dự án trong nhóm của mình.

Cơ hội nghề nghiệp

Làm chủ vai trò của một nhà tư vấn là bước cần thiết đầu tiên trong việc xây dựng sự nghiệp của bạn với chúng tôi. Một con đường sự nghiệp rõ ràng cho phép bạn chuyển sang vai trò cố vấn cấp cao với trách nhiệm cố vấn và huấn luyện cho nhóm, và sau đó lên vị trí quản lý với cơ hội xây dựng nhóm của riêng bạn.

Làm sao để ứng tuyển

Vui lòng gửi e-mail tới info@headhuntvietnam.com kèm theo bản sao sơ ​​yếu lý lịch của bạn và cho chúng tôi biết lý do bạn muốn trở thành một nhà tư vấn nghề nghiệp. Nếu chúng tôi thấy rằng bạn có tiềm năng, chúng tôi sẽ liên hệ để sắp xếp một cuộc gặp mặt.

© 2011-2022 HeadhuntVietnam Bảo lưu tất cả các quyền.