Gửi cv của bạn

  • Headhunt Việt Nam luôn tâm huyết và cam kết cung cấp tiêu chuẩn dịch vụ cao nhất cho không chỉ khách hàng mà cả ứng viên của chúng tôi. Với đội ngũ chuyên gia tư vấn giàu kinh nghiệm hoạt động trên tất cả các thị trường dọc, chúng tôi có các bộ phận và đội ngũ là các chuyên gia trong các lĩnh vực và ngành nghề khác nhau.

     

    Chúng tôi tin tưởng vào việc xây dựng một kết nối mạnh mẽ với các ứng viên của chúng tôi; do đó, chúng tôi đối xử với các ứng viên của mình một cách tôn trọng vì chúng tôi cần cố gắng hiểu được ứng viên và nguyện vọng nghề nghiệp của họ.

     

    Nếu bạn đang tìm kiếm một cơ hội mới, hãy đăng ký bằng cách hoàn thành biểu mẫu bên dưới và đính kèm CV của bạn.

© 2011-2022 HeadhuntVietnam Bảo lưu tất cả các quyền.