Xứ mệnh và giá trị

Chúng tôi đang tập trung vào việc cung cấp các dịch vụ tuyển dụng chất lượng cao được cung cấp bởi các chuyên gia tư vấn. Ngoài ra, trong những năm qua, chúng tôi đã phân tích những thách thức mà khách hàng phải đối mặt trong bộ phận kinh doanh và nhân sự của họ và tin rằng trách nhiệm của chúng tôi trong việc cung cấp các dịch vụ hỗ trợ họ vượt qua những thách thức đó.

Sứ mệnh: Để vượt qua sự mong đợi của khách hàng, ứng viên và nhân viên của chúng tôi và để đóng góp đáng kể vào thành công của khách hàng thông qua việc cung cấp các giải pháp tư vấn sáng tạo và hiệu quả.

Tầm nhìn: Để trở thành đối tác kinh doanh đáng tin cậy thông qua kiến thức và dịch vụ của chúng tôi, hỗ trợ bộ phận nhân sự của các công ty tại Việt Nam, Singapore và Hoa Kỳ, đồng thời cung cấp cơ hội việc làm kỳ vọng cho hơn 1 triệu ứng viên.

Những giá trị cốt lõi

Lòng tin

Chính trực

Đam mê thành công

Lời cam kết

Tốc độ

© 2011-2022 HeadhuntVietnam Bảo lưu tất cả các quyền.