Dịch vụ

Dịch vụ

Cung cấp các giải pháp Sáng tạo và Bền vững

Lương bổng

Chúng tôi cung cấp dịch vụ này cho tổ chức cần sự hỗ trợ của C & B cho nhân viên địa phương sống ở một địa điểm khác với khách hàng. Để tiết kiệm thời gian khi tính toán số tiền khấu lưu cho nhân viên và cố gắng theo dõi thời hạn, chúng tôi tiến hành dịch vụ xử lý nhanh chóng và hợp pháp hóa cho khách hàng.

Kỹ năng mềm / Đào tạo tư duy & Huấn luyện kinh doanh (Business Couching)

Thông qua quan hệ đối tác của chúng tôi với Viện Proctor Gallagher và Focal Point Business Coaching của Brian Tracy, các nhà lãnh đạo doanh nghiệp có thể phát triển các kỹ năng giải quyết vấn đề, lãnh đạo, ...

Student Jobs & Internships

Kết nối sinh viên và sinh viên tốt nghiệp với công việc và thực tập trong lĩnh vực mà họ quan tâm để có cơ hội áp dụng các kỹ năng và kiến ​​thức của họ trong thế giới thực.

Các nhận xét của khách về công ty chúng tôi:

Chúng tôi tin rằng mọi kết quả đều xứng đáng với trải nghiệm của mỗi khách hàng hoặc ứng viên đã tin tưởng sử dụng dịch vụ tư vấn tuyển dụng cho chúng tôi.

" Among many placement service providers in Vietnam, Nam & his Headhunt Vietnam proved to have solid understanding of client's business and requirements and spend quality time workin... "

- Ms. Nhung Dinh Kim Senior HR Director at Masan Consumer Corporation at Masan

" During 1.5 year working with HHVN, I appreciate the supportive collaboration and good customer service offered by your consultants, especially yourself. This helps us in building a... "

- Ms. Huong Dang Talent Aquisition Manager at Jabil

" Every time with the orders to fullfill our talent candidates, we always receive overwhelming responses from HEADHUNT VIETNAM’s team and they try their best to manage to achieve our... "

- Ms. Nguyen Thuy Ngoc Phuong Finance Manager at Valspar

" I have always received friendly, fast and efficient services. Once I have briefed them with my requirements, the best fit candidate will be recommended at earliest which is very im... "

- Ms. Pham Quy Hien Head of HR at Premier oil Vietnam

" Working with HHVN has been a great experience. By making time to listen and appreciate our requirements, HHVN has consistently demonstrated a commitment to understanding our busine... "

- Ms. Nguyen Kim Anh HR Specialist at Philip Morris Vietnam

" Among many placement service providers in Vietnam, Nam & his Headhunt Vietnam proved to have solid understanding of client's business and requirements and spend quality time workin... "

- Ms. Nhung Dinh Kim Senior HR Director at Masan Consumer Corporation at Masan

" During 1.5 year working with HHVN, I appreciate the supportive collaboration and good customer service offered by your consultants, especially yourself. This helps us in building a... "

- Ms. Huong Dang Talent Aquisition Manager at Jabil

" Every time with the orders to fullfill our talent candidates, we always receive overwhelming responses from HEADHUNT VIETNAM’s team and they try their best to manage to achieve our... "

- Ms. Nguyen Thuy Ngoc Phuong Finance Manager at Valspar

" I have always received friendly, fast and efficient services. Once I have briefed them with my requirements, the best fit candidate will be recommended at earliest which is very im... "

- Ms. Pham Quy Hien Head of HR at Premier oil Vietnam

" Working with HHVN has been a great experience. By making time to listen and appreciate our requirements, HHVN has consistently demonstrated a commitment to understanding our busine... "

- Ms. Nguyen Kim Anh HR Specialist at Philip Morris Vietnam

© 2011-2021 HeadhuntVietnam Bảo lưu tất cả các quyền.