Tìm việc

 • Lương: Negotiable
 • Ngành: Planning / Projects
 • Nghề: Industrial
 • Cấp độ: Director
Ứng tuyển
 • Lương: Negotiable
 • Ngành: Finance / Investment
 • Nghề: Agriculture
 • Cấp độ: Manager
Ứng tuyển
 • Lương: 100000 USD PA
 • Ngành: Marketing / PR / Advertising / Communications
 • Nghề: Manufacturing
 • Cấp độ: Manager
Ứng tuyển
 • Lương: 7000 usd per month
 • Ngành: Food & Beverage (F & B)
 • Nghề: Process & freezing food
 • Cấp độ: Manager
Ứng tuyển
 • Lương: Open
 • Ngành: Sales / Business Development / Account Management / Client Services
 • Nghề: Building material
 • Cấp độ: Manager
Ứng tuyển
 • Lương: 15-25mil gross
 • Ngành: Sales Technical
 • Nghề: GARMENT/ TEXTILE
 • Cấp độ: Experienced
Ứng tuyển
 • Lương: Up to 30 Million
 • Ngành: Financial / Accounting / Audit / Tax
 • Nghề: Entertainment
 • Cấp độ: Experienced
Ứng tuyển
 • Lương: Negotiable
 • Ngành: Marketing / PR / Advertising / Communications
 • Nghề: Agriculture Chemical
 • Cấp độ: Manager
Ứng tuyển
 • Lương: from $1500
 • Ngành: Administration / Secretary / Clerical
 • Nghề: Entertainment
 • Cấp độ: Experienced
Ứng tuyển
 • Lương: Negotiable
 • Ngành: Marketing / PR / Advertising / Communications
 • Nghề: Agriculture Chemical
 • Cấp độ: Manager
Ứng tuyển
 • Lương: Negotiable
 • Ngành: Marketing / PR / Advertising / Communications
 • Nghề: Agriculture Chemical
 • Cấp độ: Supervisor
Ứng tuyển
 • Lương: 3000-5000
 • Ngành: Finance / Investment
 • Nghề: Finance
 • Cấp độ: Manager
Ứng tuyển
 • Lương: Negotiable
 • Ngành: Finance / Investment
 • Nghề: Logistic
 • Cấp độ: Manager
Ứng tuyển
 • Lương: Negotiable
 • Ngành: IT - Software
 • Nghề: IT
 • Cấp độ: Experienced
Ứng tuyển
 • Lương: 90 MILLIONS MAX
 • Ngành: Human Resources
 • Nghề: Banking
 • Cấp độ: Manager
Ứng tuyển
 • Lương: Negotiable
 • Ngành: Quality Assurance / Control (QA/QC)
 • Nghề: GARMENT/ TEXTILE
 • Cấp độ: Supervisor
Ứng tuyển
 • Lương: Negotiable
 • Ngành: Quality Assurance / Control (QA/QC)
 • Nghề: GARMENT/ TEXTILE
 • Cấp độ: Supervisor
Ứng tuyển
 • Lương: Negotiable
 • Ngành: Sales / Business Development / Account Management / Client Services
 • Nghề: Retail
 • Cấp độ: Manager
Ứng tuyển
 • Lương: Negotiable
 • Ngành: Sales / Business Development / Account Management / Client Services
 • Nghề: FMCG
 • Cấp độ: Manager
Ứng tuyển
 • Lương: Negotiable
 • Ngành: Purchasing / Supply Chain / Merchandising
 • Nghề: Animal Husbandry/ Veterinary
 • Cấp độ: Manager
Ứng tuyển

© 2011-2021 HeadhuntVietnam Bảo lưu tất cả các quyền.