Tìm việc

 • Lương: Negotiable
 • Ngành: Purchasing / Supply Chain / Merchandising
 • Nghề: Oil
 • Cấp độ: Manager
Ứng tuyển
 • Lương: Negotiable
 • Ngành: Sales / Business Development / Account Management / Client Services
 • Nghề: Hospital and Healthcare
 • Cấp độ: Manager
Ứng tuyển
 • Lương: Negotiate
 • Ngành: Purchasing / Supply Chain / Merchandising
 • Nghề: FMCG
 • Cấp độ: Manager
Ứng tuyển
 • Lương: Negotiated
 • Ngành: Finance / Investment
 • Nghề: Finance
 • Cấp độ: Manager
Ứng tuyển
 • Lương: 1500 USD/ month + around 3 months bonus
 • Ngành: Sales / Business Development / Account Management / Client Services
 • Nghề: Pharma
 • Cấp độ: Manager
Ứng tuyển
 • Lương: negotiable
 • Ngành: Human Resources
 • Nghề: Trading
 • Cấp độ: Manager
Ứng tuyển
 • Lương: Negotiable
 • Ngành: Business Development
 • Nghề: E-commerce
 • Cấp độ: Manager
Ứng tuyển
 • Lương: Negotiable
 • Ngành: Civil / Construction
 • Nghề: Construction
 • Cấp độ: Experienced
Ứng tuyển
 • Lương: Negotiable
 • Ngành: Marketing / PR / Advertising / Communications
 • Nghề: Manufacturing
 • Cấp độ: Experienced
Ứng tuyển
 • Lương: Negotiable
 • Ngành: Operation
 • Nghề: Manufacturing
 • Cấp độ: Manager
Ứng tuyển
 • Lương: Negotiable
 • Ngành: Online Marketing
 • Nghề: Manufacturing
 • Cấp độ: Manager
Ứng tuyển
 • Lương: Negotiable
 • Ngành: Financial / Accounting / Audit / Tax
 • Nghề: Law
 • Cấp độ: Experienced
Ứng tuyển
 • Lương: 20 mil
 • Ngành: Human Resources
 • Nghề: Agriculture
 • Cấp độ: Experienced
Ứng tuyển
 • Lương: negotiable
 • Ngành: Financial / Accounting / Audit / Tax
 • Nghề: Manufacturing
 • Cấp độ: Manager
Ứng tuyển
 • Lương: 30mil Gross
 • Ngành: Human Resources
 • Nghề: Manufacturing
 • Cấp độ: Manager
Ứng tuyển
 • Lương: 1,500 ~ 2,000 USD
 • Ngành: Production / Manufacturing / Process
 • Nghề: Packaging
 • Cấp độ: Manager
Ứng tuyển
 • Lương: 2,000 ~ 2,500 USD
 • Ngành: Production / Manufacturing / Process
 • Nghề: Packaging
 • Cấp độ: Manager
Ứng tuyển
 • Lương: Negotiated
 • Ngành: Sales / Business Development / Account Management / Client Services
 • Nghề: Manufacturing
 • Cấp độ: Director
Ứng tuyển
 • Lương: Negotia
 • Ngành: Agriculture
 • Nghề: Agriculture
 • Cấp độ: Manager
Ứng tuyển

© 2011-2022 HeadhuntVietnam Bảo lưu tất cả các quyền.