headhunt vietnam logo Leading to Bridge

Trưởng Phòng Thương Mại-#2422

Client Information

50-100

Công ty mới mở của Trung Quốc

Job Information

Trưởng Phòng Thương Mại

Chuyên ngành:

 • Không giới hạn, ưu tiên các ngành tiếp thị thị trường, quản trị kinh doanh, marketing... 

Kinh nghiệm làm việc:

 • Có 8 năm kinh nghiệm trong ngành tiếp thị thị trường, trong đó ít nhất 3 năm kinh nghiệm quản lí dự án độc lập, có thành tích khả quan với mô hình B2C trong ngành thực phẩm, thực phẩm chức năng, mỹ phẩm, dược...                                                                

Yêu cầu chuyên môn:

 • Có khả năng học tập sản phẩm (có thể tự mình tìm tòi các kiến thức chuyên môn về sản phẩm, tiến hành phân tích sản phẩm cạnh tranh), hiểu rõ thị trường sản phẩm (kênh phân phối, giá cả, kiểm soát chi phí), có năng lực thu thập thông tin, hoạch định kế hoạch tiếp thị, đồng thời cần có khả năng lãnh đạo nhất định để dẫn dắt đội ngũ nhân viên.               

Yêu cầu khác:

 • Quản lí chi tiết, ý thức chi phí, khả năng giao tiếp, định hướng kết quả, thu thập tin tức, sáng tạo, có tinh thần hợp tác, bền bỉ, khéo léo, năng lực tổ chức, phối hợp, cầu tiến, định hướng thành tích, chủ động học hỏi.                                                      

Điều kiện bắt buộc:

 • Từng thành công trong ngành nghề tương tự, có kiến thức chuyên môn về sản phẩm, năng lực thu thập tin tức, sáng tạo, có năng lực lãnh đạo, năng lực học tập, linh hoạt.                          

Chức trách và nhiệm vụ công việc:

 • Chức trách 1: Học tập mô hình kinh doanh và xây dựng tổ chức.
 1. Nhiệm vụ 1: Học tập và Việt Nam hóa mô hình kinh doanhQuy trình chính: Học hỏi mô hình thương mại điện tử Trung Quốc từ CEO, thảo luận phương án Việt Nam hóa mô hình kinh doanh -> tiến hành nghiên cứu dự án vận hành thị trường đầu tiên, kết hợp với mô hình kinh doanh, lập kế hoạch kinh doanh cho sản phẩm đầu tiên. Kết quả cần đạt: Hoàn thành kế hoạch kinh doanh có năng lực thực chiến.        
 2. Nhiệm vụ 2:Xây dựng đội ngũ theo kế hoạch kinh doanh. Quy trình chính: Trao đổi với CEO, dựa theo kế hoạch kinh doanh để hoàn thiện cơ cấu tổ chức -> Trao đổi với HR, tuyển dụng đội ngũ tiếp thị thị trường -> Hoạch định chức năng chức vụ hoàn thiện -> Từng bước hoàn thiện phương pháp quản lí hiệu suất của các chức vụ. Kết quả cần đạt: Hoàn tất việc xây dựng đội ngũ tiếp thị thị trường               
 • Chức trách 2: Tạo dựng và khai thác thị trường
 1. Nhiệm vụ 1: Bắt đầu kinh doanh. Quy trình chính: Dựa theo kế hoạch kinh doanh, dẫn dắt đội ngũ chuẩn bị cho việc đưa sản phẩm ra thị trường -> Hoàn thành phương án kinh doanh, mở rộng kênh phân phối, đào tạo bán hàng và các công tác chuẩn bị cơ bản khác -> Chính thích đi vào vận hành, bao gồm marketing, chỉ đạo công việc của đội ngũ bán hàng. Kết quả cần đạt: Đưa sản phẩm ra thị trường"               
 2. Nhiệm vụ 2: Điều chỉnh kế hoạch marketing và chiến lược phân phối. Quy trình chính: Dựa theo số liệu kinh doanh sau khi sản phẩm mở bán để phân tích tìm ra vấn đề trong kế hoạch, từ đó tiến hành điều chỉnh -> Dẫn dắt đội ngũ đạt được mục tiêu chiến lược đã định.                                                                                                           
 • Chức trách 3: Quản lí thương hiệu và mở rộng kênh phân phối   

Nhiệm vụ: Dựa theo tình hình tiêu thụ sản phẩm trong thời gian đầu để khai thác các dòng sản phẩm khác và kênh tiêu thụ. Quy trình chính: Định vị thương hiệu -> Dựa theo định vị thương hiệu, thiết kế lặp sản phẩm, mở rộng các dòng sản phẩm -> Xây dựng thương hiệu, nâng cao giá trị thương hiệu -> Mở rộng kênh tiêu thụ, tăng thị phần.

Mục tiêu cần đạt: Đạt các tiêu chí chiến lược đề ra theo quý, nửa năm, hàng năm.

Quyền hạn và quan hệ công việc:

Phòng ban hoặc nhân viên:

 • CEO: Hoạch định mô hình kinh doanh, phương pháp quản lí và chính sách lương thưởng sát hạch theo năm, theo quý, theo tháng, báo cáo tình hình hoạt động
 • Kế hoạch, Marketing: Sắp xếp công việc tiêu thụ, phân tích số liệu, lên ý tưởng quảng cáo
 • Đội ngũ bán hàng: Hoạch định và đào tạo kỹ năng bán hàng, quản lí nhân viên
 • Trung tâm HR: Hỗ trợ hoạch định nhu cầu tuyển dụng, phỏng vấn, quan hệ
 • Khách hàng: Đón tiếp một bộ phận khách hàng tìm đến công ty (tương đối ít)
 • Điểm đầu bao gồm thiết kế sản phẩm, quản lí tồn kho, điểm cuối bao gồm khai thác kênh phân phối

 

General Information

Ho Chi Minh

Ecomercial

Manager

Marketing / PR / Advertising / Communications

20-50M VND

Contact Us

Kiệt Ta

researcher1@headhuntvietnam.com

0

Trưởng Phòng Thương Mại

20-50M VND

Ho Chi Minh

Ecomercial

Marketing / PR / Advertising / Communications

Manager

Are you interested in this job

Apply Submit CV

Follow us on linkedin


Learning and Development Manager

Human Resources | Manager

Ho Chi Minh

(Thailand only) Content Production and Development Manager

Marketing / PR / Advertising / Communications | Manager

Thailand

(Thailand only) Performance Digital Marketing Manager

Marketing / PR / Advertising / Communications | Manager

Thailand

Corporate Strategy Manager

Others | Manager

Ho Chi Minh

Key Account Manager - Da Nang

Sales / Business Development / Account Management / Client Services | Manager

Da Nang

Go to top of page