headhunt vietnam logo Leading to Bridge

Trưởng Phòng Nhân Sự-#1863

Client Information

100-500

Sản xuất và cung ứng sản phâm đồ ăn đóng gói.

Job Information

Trưởng Phòng Nhân Sự

Báo cáo trực tiếp cho Giám đốc điều hành

Quản lý trực tiếp các chuyên viên nhân sự, chuyên viên đào tào, nhân viên nhân sự, hành chánh, bộ phận hậu cần.

Liên hệ thường xuyên với bộ phận nhân sự ở công ty và các trưởng bộ phận liên quan

Nhiệm vụ chính:

  • Quản lý & đào tạo nhân viên Phòng Nhân Sự (Tuyển dụng, C&B, Đào tạo)
  • Phối hợp với các cấp quản lý công ty để phát triển các chiến lược nhân sự.
  • Hoạch định những chính sách phù hợp thu hút người tài cho công ty.
  • Lập ngân sách nhân sự.
  • Tham mưu đề xuất cho BGĐ để xử lý các vấn đề thuộc lãnh vực Tổ chức-Hành chánh-Nhân sự.

Yêu cầu:

  • Nam/nữ, có kinh nghiệm quản lý nhân sự trong công ty thương mại & sản xuất.
  • Có 5 năm kinh nghiệm ở vị trí Quản lý.
  • Nhanh nhẹn, giao tiếp tốt.
  • Tiếng anh giao tiếp.

 

General Information

Ho Chi Minh

Food and Beverage

Manager

Human Resources

Thỏa thuận

Contact Us

Trưởng Phòng Nhân Sự job closed

Ha Doan OR An Nguyen

ha.doan@headhuntvietnam.com OR an.nguyen@headhuntvietnam.com

0909120982 OR 0989.840.278

Trưởng Phòng Nhân Sự

Thỏa thuận

Ho Chi Minh

Food and Beverage

Human Resources

Manager

Follow us on linkedin


Legal Counsel

Legal Compliance | Experienced

Ho Chi Minh

Deputy Finance Manager

Financial - Accounting | Manager

Dong Nai

Chief Operating Officer (coo)

Financial - Accounting | Director

Dong Nai

Senior Production Engineer

Engineering | Experienced

France

Senior Petroleum Engineer

Engineering | Experienced

France

Go to top of page