headhunt vietnam logo Leading to Bridge

TRƯỞNG PHÒNG NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM DƯỢC (Research and Development Manager)-#2340

Client Information

100 -500

Our clients majors in Pharmaceutics, Cosmetics, Dietary supplement, Medical device.

Job Information

TRƯỞNG PHÒNG NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM DƯỢC (Research and Development Manager)

I. Mô tả công việc:
- Nghiên cứu, xây dựng chiến lược sản phẩm trên cơ sở định hướng thị trường, chiến lược và kế hoạch kinh doanh của công ty
- Quản lý hoạt động cải tiến sản phẩm hiện có & phát triển sản phẩm mới;
- Quản lý việc đăng ký các sản phẩm của Công ty;
- Tổ chức và thực hiện nghiên cứu các dự án cụ thể theo yêu cầu của Ban Lãnh đạo Công ty;
- Hoàn thành các thủ tục liên quan đến hợp đồng khung về phân phối sản phẩm nhập khẩu;
- Hỗ trợ và lựa chọn nhà cung cấp cho nguyên liệu, bao bì, khuôn mẫu và hệ thống thiết bị pilot, nhà máy;
- Tham gia công tác đào tạo, hội thảo, hội nghị, tập huấn chuyên môn; thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học, các dự án phát triển sản phẩm của Công ty;
- Cung cấp thông tin nghiên cứu sản phẩm cho các phòng ban có liên quan;
- Phân công, giám sát và đào tạo nhân viên tuân thủ các quy định của công ty, của ngành;
- Chịu trách nhiệm trước Ban lãnh đạo công ty về mọi kết quả hoạt động của bộ phận nghiên cứu và phát triển sản phẩm và báo cáo cho Ban Tổng Giám đốc tiến độ nghiên cứu, tổng kết đánh giá từng giai đoạn cụ thể hoặc yêu cầu đột xuất.
II. Yêu cầu công việc:
- Dược sĩ đại học, kinh nghiệm 3 năm trở lên vị trí tương đương;
- Có kinh nghiệm làm R&D tại nhà máy hoặc phòng thí nghiệm;
- Nam/nữ, tuổi từ 30 trở lên;

- Tiếng Anh: giao tiếp, đọc, dịch tài liệu chuyên ngành.
III. Phúc lợi:
- Lương và thưởng hấp dẫn, cạnh tranh trên thị trường.
- Lương: thỏa thuận, tùy theo năng lực ứng viên.
- Chế độ Thưởng vào các ngày Lễ lớn trong năm (30/4; 10/3 AL; 2/9; 1/1)
- Quà mừng Sinh nhật, Quà 8/3 và Quốc tế thiếu nhi...
- Phúc lợi: Mua BH Tai nạn 24/24, nghỉ mát, trợ cấp Kết hôn, Ốm đau, Thai sản....
- Chế độ Bảo hiểm Xã hội theo Luật định.
- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, sáng tạo.
- Cơ hội thăng tiến và được đào tạo phát triển lên các vị trí cao hơn trong hệ thống tổ chức.

General Information

Ho Chi Minh

Pharma

Manager

R&D

Competitive

Contact Us

TRƯỞNG PHÒNG NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM DƯỢC (Research and Development Manager) job closed

Thanh Trang

trang.dao@headhuntvietnam.com

+84 (028) 38244744 - ext 116

TRƯỞNG PHÒNG NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM DƯỢC (Research and Development Manager)

Competitive

Ho Chi Minh

Pharma

R&D

Manager

Follow us on linkedin


Maintenance Supervisor (machines, operations)

Consultant / Advisor | Experienced

Ho Chi Minh

QC Supervisor/Staff

Quality Assurance / Control (QA/QC) | Experienced

Ho Chi Minh

Maintenance Supervisor (precision tools)

Maintenance / Facilities | Experienced

Ho Chi Minh

Sales Thị trường

Sales / Business Development / Account Management / Client Services | Entry Level

Ho Chi Minh

Product Marketing Manager - Laundry

Marketing / PR / Advertising / Communications | Manager

Ho Chi Minh

Go to top of page