headhunt vietnam logo Leading to Bridge

Trưởng Phòng Kinh Doanh _ Tủ Điện Trung Thế-#2717

Client Information

100-500

Our client is a specializes in manufacturing and supplying electrical equipment

Job Information

Trưởng Phòng Kinh Doanh _ Tủ Điện Trung Thế

Trách nhiệm:

- Chịu trách nhiệm mọi hoạt động của bộ phận Kinh Doanh sản phẩm Tủ trung thế cho Dự án và Điện lực 
- Quản lý đội ngũ nhân viên kinh doanh dự án đảm bảo Bộ phận hoàn thành tốt các chỉ tiêu được giao
- Xây dựng và tổ chức thực hiện phương án chiến lược các kế hoạch trung hạn, ngắn hạn. 
- Lập phương án kinh doanh, kế hoạch kinh doanh, tìm kiểm khách hàng tiềm năng.
- Trực tiếp và hỗ trợ đội ngũ nhân viên trong việc đàm phán, thuyết phục khách hàng, đốc thúc hợp đồng, công nợ.
- Duy trì, chăm sóc các đối tác, khách hàng hiện có, khai thác, tìm kiếm những Khách hàng mới.
- Chăm sóc khách hàng sau bán hàng, ghi nhận toàn bộ những ý kiến, phản hồi của khách hàng và tìm hướng giải quyết.
- Chịu trách nhiệm báo cáo cho BGĐ về tiến trình bán hàng dự án do bộ phận phụ trách.
- Báo cáo với BGĐ về tình hình kinh doanh của bộ phận và đưa ra kế hoạch phát triển.

 

Yêu cầu:
- Trình độ học vấn: Kỹ sư điện.
- Ít nhất 04 năm kinh nghiệm trong các công ty chuyên sản xuất, kinh doanh Tủ trung thế.
- Kinh nghiệm làm Trưởng nhóm, Trưởng phòng kinh doanh.
- Có mối quan hệ khách hàng tốt để thúc đẩy kinh doanh và dự án.
- Kỹ năng: Kỹ năng giao tiếp và đàm phán tốt;  Kỹ năng quản lý dự án, quản lý nhân viên.
- Ngoại ngữ: Đọc và hiểu được các tài liệu kỹ thuật, Hồ sơ mời thầu tiếng Anh.

General Information

Ho Chi Minh

Powerplant/electricity

Manager

Sales / Business Development / Account Management / Client Services

Negotiation

Contact Us

Thuy Pham OR Anh Pham

thuy.pham@headhuntvietnam.com OR anh.pham@headhuntvietnam.com

0932011590 OR 0909991258

Trưởng Phòng Kinh Doanh _ Tủ Điện Trung Thế

Negotiation

Ho Chi Minh

Powerplant/electricity

Sales / Business Development / Account Management / Client Services

Manager

Are you interested in this job

Apply Submit CV

Follow us on linkedin


Senior Procurement Coordinator

Purchasing / Supply Chain / Merchandising | Senior Specialist

Ho Chi Minh

IMPORT - EXPORT MANAGER

Import / Export | Manager

Long An

Software Test Engineer (QA/QC/Tester)

IT - Software | Senior Specialist

Ho Chi Minh

Recruitment Consutlant ( HR, Finance, legal )

Sales / Business Development / Account Management / Client Services | Entry Level

Ho Chi Minh

Regional Sales Manager

Sales / Business Development / Account Management / Client Services | Manager

Ha Noi

Go to top of page