headhunt vietnam logo Leading to Bridge

TRƯỞNG PHÒNG HÀNH CHÍNH - NHÂN SỰ-#2538

Thông tin khách hàng

500-1000

Our client is is one of the specialized enterprise leading textile at Vietnam

Thông tin việc làm

TRƯỞNG PHÒNG HÀNH CHÍNH - NHÂN SỰ

NHIỆM VỤ:

 1. Tuyển dụng, đào tạo và phát triển nguổn nhân sự.
 2. Hướng dẫn và thực hiện các quy trình, quy chế, chính sách chế độ cho người lao động như: lương, thưởng, HĐLĐ, BHXH, BHYT, NQLĐ, thỏa ước lao động tập thể…
 3. Xây dựng các tiêu chuẩn phù hợp với chiến lược kinh doanh của nhà máy và thực hiện, duy trì Nội qui công ty (bổ nhiệm, thuyên chuyển, kỷ luật, giáng chức, sa thải, thời giờ làm việc…).
 4. Lập kế hoạch và triển khai các chương trình đánh giá nhà máy (ATVSLĐ, PCCC, hệ thống quản lý chất lượng…).
 5. Phối hợp với các bộ phận xây dựng bảng mô tả công việc cho từng vị trí công việc tại nhà máy.
 6. Định hướng tổ chức các phong trào thi đua tập thể, cá nhân,  nhằm tạo động lực trong quá trình làm việc.
 7. Kiểm tra, giám sát, đánh giá kết quả công việc của từng bộ phận nhằm tham mưu cho Ban giám đốc sắp xếp điều chỉnh tính lương 3P, đánh giá KPI, nâng bậc lương theo định kỳ Công ty qui định.
 8. Giải quyết các tranh chấp, mâu thuẩn trong quan hệ nhân sự tại nhà máy, làm cầu nối giữa ban Quản lý nhà máy với người lao động.

YÊU CẦU:

 1. Độ tuổi: từ 30 tuổi trở lên.
 2. Sức khỏe, ngoại hình: sức khỏe tốt/ngoại hình cân đối.
 3. Học vấn: Cao đẳng trở lên.
 4. Chuyên môn: QTKD hoặc chuyên ngành Quản trị nguồn nhân lực.
 5. Kỹ năng: Giao tiếp ứng xử tốt có tính thuyết phục cao.
 6. Năng lực: Có tinh thần trách nhiệm cao.
 7. Tiêu chuẩn khác: Tin học văn phòng, giao tiếp tốt tiếng Anh.
 8. Ưu tiên: Có kinh nghiệm ngành may.

Thông tin chung

Da Nang

Fashion/Garment

Manager

Human Resources

Negotiable

Liên hệ

Loan Phan

loan.phan@headhuntvietnam.com

0906890881

TRƯỞNG PHÒNG HÀNH CHÍNH - NHÂN SỰ

Negotiable

Da Nang

Fashion/Garment

Human Resources

Manager

Bạn có thích vị trí này

Ứng tuyển Gửi CV

Theo dõi chúng tôi trên linkedin


Maintenance Supervisor (machines, operations)

Tư Vấn | Kinh Nghiệm

Hồ Chí Minh

QC Supervisor/Staff

Kiểm Soát/ Bảo Hiểm Chất Lượng (QA/QC) | Kinh Nghiệm

Hồ Chí Minh

Maintenance Supervisor (precision tools)

Bảo Trì / Tiện Nghi | Kinh Nghiệm

Hồ Chí Minh

Sales Thị trường

Bán Hàng / Kinh Doanh / Dịch Vụ Khách Hàng | Cấp Độ đăng Nhập

Hồ Chí Minh

Product Marketing Manager - Laundry

Tiếp Thị / Đối Ngoại / Quảng Cáo / Truyền Thông | Quản lý Cấp Trung

Hồ Chí Minh

Go to top of page