headhunt vietnam logo Leading to Bridge

Trợ Lý Tổng Giám Đốc-#2057

Client Information

100-500

Our client is a specializes in manufacturing and supplying electrical equipment

Job Information

Trợ Lý Tổng Giám Đốc

Làm việc tại KCN Biên Hòa- Đồng Nai (có xe đưa rước từ TP.HCM)

Báo cáo cho Tổng Giám Đốc.

Thời gian làm việc: Thứ 2 - Thứ 6 (8h- 16h00)


Nhiệm vụ

 • Theo dõi tình hình hoạt động của thị trường, tình hình sản xuất, kinh doanh, tài chính, nhân sự…của Công ty thông qua việc thu thập, tổng hợp, phân tích các thông tin cần thiết để tư vấn cho Tổng Giám Đốc.
 • Lập báo cáo cần thiết theo yêu cầu của Tổng Giám Đốc.
 • Tham dự các cuộc họp và thực hiện việc ghi chép, ghi âm và lập biên bản cuộc họp đầy đủ, chính xác để gởi cho các thành viên tham dự
 • Ghi nhận các công việc Tổng Giám Đốc đã giao cho các Trưởng Phòng Ban và tiến hành theo dõi tiến độ thực hiện để báo cáo Tổng Giám Đốc theo định kỳ được yêu cầu.
 • Liên hệ với các khách hàng, đối tác, các thành viên trong Ban Giám Đốc và sắp xếp hợp lý lịch làm việc, lịch họp hằng ngày của Tổng Giám Đốc.
 • Chuẩn bị hoàn chỉnh cho các chuyến công tác của Tổng Giám Đốc và các chuyến công tác của khách hàng, đối tác đến công ty làm việc với Tổng Giám Đốc (liên hệ thủ tục visa, đặt vé máy bay, khách sạn, xe đứa rước, đặt phòng họp….)
 • Kịp thời thông báo cho Tổng Giám Đốc tham dự các cuộc họp bên ngoài cũng như họp nội bộ.
 • Thực hiện dịch các tài liệu Tiếng Anh hoặc ngược lại theo yêu cầu của Tổng Giám Đốc.
 • Thực hiện lưu trữ khoa học, hợp lý, bảo mật các hồ sơ, tài liệu, thông tin của Công ty.
 • Đảm bảo tất cả thông tin có liên quan đến công việc, kế hoạch của Tổng Giám Đốc được tuyệt đối bảo mật.
 • Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Tổng Giám Đốc.
 • Bảo mật tuyệt đối các hồ sơ, tài liệu và thông tin có liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
 • Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Ban Giám Đốc Công ty.

 

Yêu cầu

 • Nam/Nữ, tốt nghiệp đại học, có ít nhất 03 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Trợ Lý/Thư Ký/Biên Phiên Dịch/Tài Chính, Kinh Doanh.
 • Giao tiếp tốt bằng tiếng Anh.
 • Giao tiếp tốt, có kỹ năng thuyết phục và kỹ năng đàm phán.
 • Khả năng làm việc độc lập và chịu áp lực cao.
 • Có tầm nhìn chiến lược và năng lực tổ chức công việc tốt.

General Information

Dong Nai

Machine

Experienced

Administration / Secretary / Clerical

18 mil - 20 mil

Contact Us

Trợ Lý Tổng Giám Đốc job closed

Ha Doan OR An Nguyen

ha.doan@headhuntvietnam.com OR an.nguyen@headhuntvietnam.com

0909120982 OR 0989.840.278

Trợ Lý Tổng Giám Đốc

18 mil - 20 mil

Dong Nai

Machine

Administration / Secretary / Clerical

Experienced

Follow us on linkedin


Maintenance Supervisor (machines, operations)

Consultant / Advisor | Experienced

Ho Chi Minh

QC Supervisor/Staff

Quality Assurance / Control (QA/QC) | Experienced

Ho Chi Minh

Maintenance Supervisor (precision tools)

Maintenance / Facilities | Experienced

Ho Chi Minh

Sales Thị trường

Sales / Business Development / Account Management / Client Services | Entry Level

Ho Chi Minh

Product Marketing Manager - Laundry

Marketing / PR / Advertising / Communications | Manager

Ho Chi Minh

Go to top of page