headhunt vietnam logo Leading to Bridge

Trainning Manager-#1278

Thông tin khách hàng

100-500

Lead FMCG company

Thông tin việc làm

Trainning Manager

Opening for all candidate who has background as Training Manager

Please contact Ms. Minh for more detail.

Thông tin chung

Ho Chi Minh

FMCG

Manager

Education / Training

30- 45 Mil

Liên hệ

Trainning Manager job closed

Minh Nguyen

minh.nguyen@headhuntvietnam.com

+84 (028) 38244744- ext 113

Trainning Manager

30- 45 Mil

Ho Chi Minh

FMCG

Education / Training

Manager

Theo dõi chúng tôi trên linkedin


Electronic Sup

Bảo Trì / Tiện Nghi | Quản Lý Cấp Thấp

Hồ Chí Minh

mechanical engineer.

Sản Xuất / Vận Hành | Kinh Nghiệm

Hồ Chí Minh

HR Manager

Nhân Sự | Quản lý Cấp Trung

Hồ Chí Minh

Giám Đốc Khối

Bất động sản | Quản lý Cấp Trung

Hồ Chí Minh

Key Accounts Manager

Tiếp Thị / Đối Ngoại / Quảng Cáo / Truyền Thông | Quản lý Cấp Trung

Hồ Chí Minh

Go to top of page