headhunt vietnam logo Leading to Bridge

Trainning Manager-#1278

Thông tin khách hàng

100-500

Lead FMCG company

Thông tin việc làm

Trainning Manager

Opening for all candidate who has background as Training Manager

Please contact Ms. Minh for more detail.

Thông tin chung

Ho Chi Minh

FMCG

Manager

Education / Training

30- 45 Mil

Liên hệ

Trainning Manager job closed

Minh Nguyen

minh.nguyen@headhuntvietnam.com

+84 (028) 38244744- ext 113

Trainning Manager

30- 45 Mil

Ho Chi Minh

FMCG

Education / Training

Manager

Theo dõi chúng tôi trên linkedin


Business Development Manager

Phát Triển Kinh Doanh | Quản lý Cấp Trung

Hồ Chí Minh

Customer Service Manager

Phát Triển Kinh Doanh | Quản lý Cấp Trung

Hồ Chí Minh

Google Analytics Specialist

IT - Phần mềm | Kinh Nghiệm

Hồ Chí Minh

Giám đốc nhân sự

Thực phẩm & Đồ uống | Quản lý Cấp Trung

Hồ Chí Minh

Sales (B2B)

Bán hàng kỹ thuật | Kinh Nghiệm

Hồ Chí Minh

Go to top of page