headhunt vietnam logo Leading to Bridge

Senior PHP Developer-#1625

Client Information

100 -500

Not Yet

Job Information

Senior PHP Developer

Duties: 

 • Tham gia xây dựng, phát triển và bảo trì hệ thống phân tích dữ liệu khách hàng (Starbucks, BigC, Pizza Hut, Robins, etc.)
 • Tham gia phát triển ứng dụng chuyên biệt về phân tích dữ liệu quản lý.
 • Nghiên cứu và phát triển các kỹ thuật mới cho ứng dụng.
 • Phối hợp với QA/QC để đảm bảo chất lượng cho sản phẩm.
 • Các công việc do cấp trên trực tiếp giao.
 • Tương tác Big Data Engie.

Requirements:

 • Tốt nghiệp đại học với chuyên ngành Khoa học máy tính, hoặc các ngành và bằng cấp liên quan;
 • Ít nhất 3 năm kinh nghiệm về PHP;
 • Sử dụng thành thạo Zend 1.x, Laravel, GIT/SVN, Nodejs;
 • Am hiểu về lập trình hướng đối tượng OOP, mô hình MVC;
 • Chuyên về cơ sở dữ liệu MySQL, MongoDB;
 • Có kiến thức về hệ điều hành Linux, cấu hình server, Couchbase, PouchDB là một lợi thế;
 • Kỹ năng sử dụng tiếng Anh thành thạo (Đọc và Viết); giao tiếp cơ bản;
 • Sáng tạo, chủ động và có khả năng làm việc độc lập;
 • Có kinh nghiệm quản lý một nhóm từ 3-5 người;
 • Sẵn sàng học hỏi và cập nhật các công nghệ mới và các lĩnh vực kinh doanh đa dạng.

General Information

Ho Chi Minh

IT

Experienced

IT - Systems - Technology

Competitive

Contact Us

Senior PHP Developer job closed

Huy Trinh OR An Nguyen OR Thien Tran

huy.trinh@headhuntvietnam.com OR an.nguyen@headhuntvietnam.com OR thien.tran@headhuntvietnam.com

0935679606 OR 0989.840.278 OR 0932015695

Senior PHP Developer

Competitive

Ho Chi Minh

IT

IT - Systems - Technology

Experienced

Follow us on linkedin


Group Hr Director

Human Resources | Manager

Ho Chi Minh

General Manager – Hanoi Branch

Operation | Manager

Ha Noi

Business Development Director - Vietnam

Business Development | Director

Ho Chi Minh

Project Sales Engineer

Sales - Account Management - Client Services | Experienced

Ho Chi Minh

Head Trade Marketing

Marketing - Promotion - Advertising | Manager

Ho Chi Minh

Career Advice

Go to top of page