headhunt vietnam logo Leading to Bridge

Sales Executive-#2228

Thông tin khách hàng

100-500

Our client is an online IT development and advisory company

Thông tin việc làm

Sales Executive

Main Duties and Responsibilities:

  • Generating new business via phone
  • Accompanying me to meetings
  • Following up with prospects
  • Deepening relationships with existing clients

Requirements:

  • 0-2 years of experience
  • Previous sales experience preferred, not pre-requisite
  • Confident enough to generate new business via the phone
  • Strong enough English to communicate with me, fluency not required

Thông tin chung

Ho Chi Minh

IT

Entry Level

Sales / Business Development / Account Management / Client Services

Negotation

Liên hệ

Sales Executive job closed

Tuyen Nguyen

tuyen.nguyen@headhuntvietnam.com

0909953121

Sales Executive

Negotation

Ho Chi Minh

IT

Sales / Business Development / Account Management / Client Services

Entry Level

Theo dõi chúng tôi trên linkedin


Maintenance Supervisor (machines, operations)

Tư Vấn | Kinh Nghiệm

Hồ Chí Minh

QC Supervisor/Staff

Kiểm Soát/ Bảo Hiểm Chất Lượng (QA/QC) | Kinh Nghiệm

Hồ Chí Minh

Maintenance Supervisor (precision tools)

Bảo Trì / Tiện Nghi | Kinh Nghiệm

Hồ Chí Minh

Sales Thị trường

Bán Hàng / Kinh Doanh / Dịch Vụ Khách Hàng | Cấp Độ đăng Nhập

Hồ Chí Minh

Product Marketing Manager - Laundry

Tiếp Thị / Đối Ngoại / Quảng Cáo / Truyền Thông | Quản lý Cấp Trung

Hồ Chí Minh

Go to top of page