headhunt vietnam logo Leading to Bridge

Retails Manager-#1129

Client Information

100 -500

Đi đầu trong các sản phẩm nội thất phòng sơ sinh, phòng ngủ, góc học tập và góc chơi an toàn, chất lượng

Job Information

Retails Manager

Mô tả công việc:

 • Lập kế hoạch bán hàng, phân công, giao việc và theo dõi kết quả bán hàng nhằm đảm bảo hoạt động và kết quả bán hàng tại chuỗi cửa hàng;
 • Tuyển dụng, Tuyển chọn, đào tạo định hướng, đào tạo SPDV & kỹ năng mềm cho nhân viên nhằm đảm bảo nguồn nhân lực phù hợp cho chuỗi cửa hàng;
 • Duy trì kết quả công việc của nhân viên tại chuỗi cửa hàng bằng cách huấn luyện, tư vấn, tham gia xử lý kỷ luật tại chuỗi cửa hàng; lập kế hoạch, giám sát, và đánh giá hiệu suất làm việc của đội ngũ bán hàng tại chuỗi cửa hàng.
 • Lập kế hoạch ngân sách, chi phí hoạt động hàng năm; Chịu trách nhiệm quản lý & sử dụng ngân sách phù hợp theo quy định Công ty;
 • Đảm bảo duy trì tồn kho sản phẩm nhằm đảm bảo hoạt động bán hàng của chuỗi cửa hàng.
 • Xây dựng chính sách giá cả bằng cách xem xét các hoạt động bán hàng; xác định các chương trình khuyến mại cần thiết;
 • Thiết lập & duy trì mối quan hệ với khách hàng hiện tại, khách hàng tiềm năng nhằm xác định các yêu cầu của khách hàng hiện tại và khách hàng trong tương lai;
 • Đề xuất & triển khai các hoạt động xúc tiến bán hàng như quảng cáo, trưng bày, tham gia hội nghị, hội chợ ..
 • Đảm bảo an toàn cho hàng hóa bằng cách thực hiện các biện pháp ngăn ngừa thất thoát & hệ thống an ninh tại các chuỗi cửa hàng;
 • Duy trì sự ổn định và uy tín của cửa hàng bằng cách tuân thủ các yêu cầu pháp lý, lưu trữ  sản phẩm an toàn và sạch sẽ
 • Xem xét hoạt động, báo cáo tài chính và hồ sơ bán hàng nhằm xác định & thay đổi chiến lược tiếp thị sản phẩm công ty, mở rộng thị phần.
 • Duy trì kiến thức chuyên môn, kỹ thuật bằng cách tham dự các hội thảo; thiết lập mạng lưới cá nhân; tham gia các hội nghề nghiệp.
 • Duy trì hoạt động bằng cách khởi xướng, phối hợp và thực thi chương trình, hoạt động và các chính sách, thủ tục về quản lý nhân sự trực thuộc.
 • Sử dụng các kỹ thuật, vận dụng nghệ thuật quản lý con người nhằm dẫn dắt đội ngũ & đóng góp vào thành công của đội ngũ.

Yêu cầu:

Có năng lực như sau

   

 • Tầm nhìn về kinh doanh, xây dựng chiến lược bán hàng;
 • Thiết lập và duy trì mối quan hệ với khách hàng; Định hướng khách hàng;
 • Lập kế hoạch, tổ chức và triển khai thực hiện công việc
 • Theo dõi và giám sát chi phí;
 • Quản lý theo mục tiêu & định hướng kết quả.
 • Lãnh đạo nhóm
 • Giải quyết vấn đề, quản lý sự thay đổi

Kinh nghiệm

 • 7-8 năm quản lý bán hàng,
 • 3 năm kinh nghiệm tại vị trí Quản lý bán lẻ
 • Từ 32 tuổi trở lên

General Information

Ho Chi Minh

Furniture

Manager

Retail / Wholesale

Negotiate

Contact Us

Retails Manager job closed

Thanh Do

thanh.do@headhuntvietnam.com

+84 (028) 38244744

Retails Manager

Negotiate

Ho Chi Minh

Furniture

Retail / Wholesale

Manager

Follow us on linkedin


Human Resources Manager

Human Resources | Manager

Ho Chi Minh

TRƯỞNG NHÓM KINH DOANH

Sales / Business Development / Account Management / Client Services | Manager

Ho Chi Minh

NHÂN VIÊN KINH DOANH

Sales / Business Development / Account Management / Client Services | Experienced

Ha Noi

KỸ SƯ KIỂM SOÁT CHẤT LƯỢNG - Bình Dương

Quality Assurance / Control (QA/QC) | Senior Specialist

Binh Duong

Costing Accountant Leader

Financial / Accounting / Audit / Tax | Experienced

Ho Chi Minh

Go to top of page