headhunt vietnam logo Leading to Bridge

REGIONAL SALES MANAGER – B2B-#1295

Client Information

100 -500

Our client leading Oil and Gas

Job Information

REGIONAL SALES MANAGER – B2B

-  Quản lý , điều hành đội ngũ nhân viên trong khu vực, chi nhánh được chỉ định

-  Quản lý văn phòng, chi nhánh được chỉ định (nếu có)

-  Đảm bảo đạt chỉ tiêu doanh số, số lượng trong khu vực được chỉ định

-  Phát triển và quản lý Nhà phân phối (NPP), khách hàng trong khu vực được chỉ định

-  Gìn giữ, phát triển mối quan  hệ tốt với NPP, khách hàng hiện hữu trong khu vực được chỉ định để gia tăng tối đa sản lượng dầu nhớt bán ra.

-  Tối đa hóa các cơ hội kinh doanh đối với các khách hàng tiềm năng trong khu vực chỉ định để gia tăng tối đa sản lượng dầu nhớt bán ra

-  Phát triển và chăm sóc tốt những khách hàng trực tiếp chính yếu trong khu vực được chỉ định và nhân rộng mô hình thành công từ khách hàng trực tiếp đến đội ngũ bán hàng các nhà phân phôí, đại lý

-  Thực hiện (ứng dụng) việc Quản lý khách hàng theo tiêu chuẩn và quy trình B2B (SPANCOP) nhằm gia tăng tối đa sản lượng dầu nhớt bán ra.

-  Quản lý chi phí theo ngân sách được duyệt

-  Phân tích và đề xuất những chương trình hỗ trợ NPP, khách hàng để tối đa hóa sản lượng dầu nhớt bán ra trong khu vực được chỉ định dựa trên tình hình cạnh tranh của thị trường, sức mua của khách hàng.

- Chuẩn bị đúng hạn: Kế hoạch công tác tuần, Báo cáo tuần, Kế hoạch công tác tháng, Báo cáo tháng, Báo cáo hoạt động của đối thủ cạnh tranh của cá nhân và các nhân viên bán hàng cũng như tổ chức quản lý, hội họp tuần, tháng và triển khai kế hoạch kinh doanh, tiếp thị hiệu quả nhất

- Sẵn sàng tham gia các dự án phát triển kinh doanh và tiếp thị mới của công ty với tinh thần đồng đội cao

- Thực hiện các công việc khác được chỉ định khi có yêu cầu của cấp quản lý.

General Information

Can Tho

Oil

Manager

Sales / Business Development / Account Management / Client Services

Negotiable

Contact Us

REGIONAL SALES MANAGER – B2B job closed

REGIONAL SALES MANAGER – B2B

Negotiable

Can Tho

Oil

Sales / Business Development / Account Management / Client Services

Manager

Follow us on linkedin


Senior Procurement Coordinator

Purchasing / Supply Chain / Merchandising | Senior Specialist

Ho Chi Minh

IMPORT - EXPORT MANAGER

Import / Export | Manager

Long An

Software Test Engineer (QA/QC/Tester)

IT - Software | Senior Specialist

Ho Chi Minh

Recruitment Consutlant ( HR, Finance, legal )

Sales / Business Development / Account Management / Client Services | Entry Level

Ho Chi Minh

Regional Sales Manager

Sales / Business Development / Account Management / Client Services | Manager

Ha Noi

Go to top of page