headhunt vietnam logo Leading to Bridge

Regional Manager( Mekong Area)-#2623

Thông tin khách hàng

1000-2000

Được thành lập vào năm 2000. Với quan niệm “Kinh doanh chân chính, chú trọng đến chất lượng sản phẩm”, Công ty không ngừng cải tiến, nâng cao chất lượng nhằm tạo ra những sản phẩm tốt nhất phục vụ người nuôi. Đặc biệt, Công ty áp dụng những công nghệ tiên tiến của Đài Loan, đưa máy móc thiết bị hiện đại vào sản xuất.

Thông tin việc làm

Regional Manager( Mekong Area)

Please contact Nam for more information

Thông tin chung

Ho Chi Minh

Agriculture

Manager

Sales / Business Development / Account Management / Client Services

70,000, 000 VND

Liên hệ

Regional Manager( Mekong Area) job closed

Mr. Nam Hoang

nam.hoang@headhuntvietnam.com

0907758782

Regional Manager( Mekong Area)

70,000, 000 VND

Ho Chi Minh

Agriculture

Sales / Business Development / Account Management / Client Services

Manager

Theo dõi chúng tôi trên linkedin


Q/C Manager

Kiểm Soát/ Bảo Hiểm Chất Lượng (QA/QC) | Quản lý Cấp Trung

Bình Dương

Account Manager - Logistics

Bán Hàng / Kinh Doanh / Dịch Vụ Khách Hàng | Quản lý Cấp Trung

Hồ Chí Minh

Graphic Designer

Nghệ thuật / Sáng Tạo / Thiết Kế | Kinh Nghiệm

Hồ Chí Minh

Outsystems Developer

IT - Phần mềm | Kinh Nghiệm

Singapore

Program Manager

Quản lý điều hành | Quản lý Cấp Trung

Hồ Chí Minh

Go to top of page