headhunt vietnam logo Leading to Bridge

Regional Manager( Mekong Area)-#2623

Client Information

1000-2000

Được thành lập vào năm 2000. Với quan niệm “Kinh doanh chân chính, chú trọng đến chất lượng sản phẩm”, Công ty không ngừng cải tiến, nâng cao chất lượng nhằm tạo ra những sản phẩm tốt nhất phục vụ người nuôi. Đặc biệt, Công ty áp dụng những công nghệ tiên tiến của Đài Loan, đưa máy móc thiết bị hiện đại vào sản xuất.

Job Information

Regional Manager( Mekong Area)

Please contact Nam for more information

General Information

Ho Chi Minh

Agriculture

Manager

Sales / Business Development / Account Management / Client Services

70,000, 000 VND

Contact Us

Regional Manager( Mekong Area) job closed

Mr. Nam Hoang

nam.hoang@headhuntvietnam.com

0907758782

Regional Manager( Mekong Area)

70,000, 000 VND

Ho Chi Minh

Agriculture

Sales / Business Development / Account Management / Client Services

Manager

Follow us on linkedin


Ruby on Rails Developer

IT - Software | Entry Level

Ho Chi Minh

Sales Director - Crop Protection

Sales / Business Development / Account Management / Client Services | Director

Dong Nai

Project Management Officer (PMO)

Industrial Products | Manager

Ho Chi Minh

Application Engineer

Engineering | Experienced

Ha Noi

Leader Accountant

Financial / Accounting / Audit / Tax | Experienced

Ho Chi Minh

Go to top of page