headhunt vietnam logo Leading to Bridge

RECRUITMENT MANAGER-#1848

Client Information

100-500

Retail - Ecommerce

Job Information

RECRUITMENT MANAGER

Mô tả công việc:

Công việc tuyển dụng:

 • Trao đổi với các Trưởng bộ phận để thu thập nhu cầu tuyển dụng và lập kế hoạch ngân sách tuyển dụng hàng năm;
 • Đề xuất chiến lược và các phướng an tuyển dụng để đáp ứng nhu cầu tuyển dụng của công ty;
 • Phân công các yêu cầu tuyển dụng và các dự án trong nhóm, kèm cặp, phản hồi ý kiến và đánh giá kết quả các hoạt động của thành viên trong nhóm;
 • Hỗ trợ, tư vấn, chia sẻ kinh nghiệm với các thành viên trong nhóm để thực hiện các dự án của team Tuyển dụng nhằm đạt kết quả cam kết;
 • Chia sẻ các thông tin cần thiết với các thành viên nhằm xây dựng văn hóa, tinh thần đồng đội trong nhóm.

Tham gia thực hiện các dự án của team Tuyển dụng:

 • Chịu trách nhiệm chính trong các dự án của bộ phận tuyển dụng (Tuyển Fresher; Xây dựng phần mềm tuyển dụng; Thực hiện các chương trình thu hút Ứng viên,…)
 • Lâp kế hoạch hoạt động cũng như kế hoạch ngân sách cho các dự án.
 • Phân công công việc cho team và giám sát tiến độ đảm bảo các hoạt động diễn ra theo kế hoạch và đạt kết quả đã cam kết (KPI).
 • Đánh giá kết quả hoạt động các dự án, đề xuất giải pháp cải tiến nhằm tăng hiệu quả các hoạt động của dự án.

Hoạt động quảng bá thương hiệu tuyển dụng  - Employer Branding (EB)

 • Lên ý tưởng, lập kế hoạch ngân sách hoạt động EB hàng năm và kiểm soát ngân sách.
 • Chịu trách nhiệm chính trong việc xây dựng mối quan hệ với các trường Đại học, các Câu lạc bộ/tổ chức Sinh viên
  • Tiếp nhận thông tin, các đề xuất hợp tác, tài trợ, bảo trợ truyền thông.
  • Căn cứ vào kế hoạch ngân sách của team Tuyển dụng, xem xét tính khả thi, hiệu quả của các hoạt động và đề xuất các hình thức tham gia; tài trợ; bảo trợ .
  • Làm việc với các bộ phận Truyền thông Sen Đỏ  để đề xuất các giải pháp hợp tác nhằm nâng cao hiệu quả công tác quảng bá thương hiệu tuyển dụng Sen Đỏ.
  • Đánh giá hiệu quả các hoạt động hàng năm để đề xuất giải pháp, hình thức hợp tác phù hợp.

Các công việc khác:

 • Thực hiện các báo cáo theo yêu cầu của HRD/BOD;
 • Tham gia các hoạt động xây dựng văn hóa Phòng Nhân sự.

Yêu cầu:

 • Tốt nghiệp Đại học trở lên.
 • Có ít nhất 05 năm kinh nghiệm trong công tác tuyển dụng và 01 năm ở vị trí Team Lead.
 • Ít nhất 01 năm kinh nghiệm tuyển dụng trong lĩnh vực IT/Internet/Online.
 • Hiểu biết về thị trường tuyển dụng lao động, xu hướng ngành nghề, các công ty đối thủ cạnh tranh.
 • Thành thạo nói và viết tiếng Anh.
 • Kỹ năng giao tiếp (cả nói và viết), xây dựng mối quan hệ.
 • Có kỹ năng quản lý thời gian tốt.
 • Kỹ năng dịch vụ khách hàng.

General Information

Ho Chi Minh

Retail

Manager

Human Resources

Negotiate

Contact Us

RECRUITMENT MANAGER job closed

Mr. Nam Hoang OR Lan Pham

nam.hoang@headhuntvietnam.com OR lan.pham@headhuntvietnam.com

0907758782 OR 0903613004

RECRUITMENT MANAGER

Negotiate

Ho Chi Minh

Retail

Human Resources

Manager

Follow us on linkedin


Frontend Developer Internship

IT - Systems - Technology | Manager

Ho Chi Minh

Legal Counsel

Legal Compliance | Experienced

Dong Nai

Pre-sale & Post Sale Manager / Project Manager

Sales - Account Management - Client Services | Manager

Ho Chi Minh

C&b And Admin Manager

Human Resources | Manager

Ho Chi Minh

Territory Manager

Sales - Account Management - Client Services | Manager

Ho Chi Minh

Go to top of page