headhunt vietnam logo Leading to Bridge

R&D Manager (Trưởng phòng Nghiên Cứu Phát triển sản phẩm)-#2356

Client Information

500-1000

n/a

Job Information

R&D Manager (Trưởng phòng Nghiên Cứu Phát triển sản phẩm)

 1. Mục đích công việc:
 • Điều hành toàn bộ hoạt động của phòng R&D trong phạm vi chức năng, quyền hạn và nhiệm vụ được giao.
 • Đáp ứng kế hoạch nghiên cứu phát triển sản phẩm mới theo yêu cầu của khách hàng và định hướng phát triển mở rộng dòng sản phẩm của công ty.
 • Tổ chức triển khai và ban hành các tài liệu liên quan cho việc ứng dụng và thực hiện sản xuất sản phẩm mới.
 • Tổ chức nghiên cứu và triển khai sản xuất đáp ứng yêu cầu cải tiến sản phẩm, cải tiến qui trình và công nghệ sản xuất hiện hành theo hướng tối ưu nhất chi phí, chất lượng và hiệu quả.
 • Đảm bảo sản phẩm nghiên cứu và sản xuất phải đáp ứng các qui định, qui chuẩn của hệ thống và pháp luật.
 • Xây dựng, tổ chức, hệ thống hóa, triển khai và kiểm soát các kế hoạch, qui chuẩn, các hoạt động cụ thể giúp phòng R&D hoàn thành mục tiêu đề ra
 1. Các yêu cầu công việc
 • Có khả năng điều hành và quản lý đội ngũ nhân viên R&D đảm bảo tuân thủ tốt các yêu cầu, kế hoạch đã đề ra của bộ phận R&D và của hệ thống công ty.
 • Có khả năng hoạch định kế hoạch phát triển sản phẩm dựa trên mục tiêu đã đề ra và kiểm soát việc thực hiện.
 • Có kỹ năng lãnh đạo mạnh mẽ, nhất quán, duy trì một môi trường làm việc thân thiện, công bằng và hòa đồng.
 • Có tinh thần hợp tác tốt với các bộ phận liên quan
 • Có khả năng tổ chức, kiềm soát mọi họat động của bộ phận
 • Có khả năng làm việc độc lập, linh hoạt
 • Có năng lực về Tư duy phản biện (sử dụng logic và lập luận để nhận ra điểm mạnh và điểm yếu của các giải pháp, kết luận và cách tiếp cận khác nhau đối với các vấn đề)
 • Có năng lực về tư duy định hướng dịch vụ (thể hiện sự chủ động trong việc giúp đỡ và hỗ trợ người khác, từ đồng nghiệp đến khách hàng)
 • Sử dụng thành thạo vi tính văn phòng.
 • Kỹ năng Anh văn tốt (nghe, nói, đọc, viết)
 • Kỹ năng phân tích và thống kê và giải quyết vấn đề
  1. Yêu cầu về trình độ/Kiến thức/Kinh nghiệm:
 • Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành công nghệ thực phẩm hoặc ngành Hóa (ưu tiên ĐH Bách khoa, hoặc ĐH Nông Lâm nghành chế biến thực phẩm)
 • Am hiểu về hệ thống qui chuẩn, chất lượng và qui định về an toàn thực phẩm
 • 05 năm kinh nghiệm ở vị trí trưởng phòng R&D trong các công ty chuyên ngành thực phẩm.

General Information

Ho Chi Minh

Food and Beverage

Manager

R&D

Negotiate

Contact Us

R&D Manager (Trưởng phòng Nghiên Cứu Phát triển sản phẩm) job closed

Tô Tuấn Thanh (Tony)

thanh.to@headhuntvietnam.com

R&D Manager (Trưởng phòng Nghiên Cứu Phát triển sản phẩm)

Negotiate

Ho Chi Minh

Food and Beverage

R&D

Manager

Follow us on linkedin


Outsystems Developer

IT - Software | Experienced

Singapore

Program Manager

Executive management | Manager

Ho Chi Minh

Software Engineer / Kĩ sư Phần mềm

IT - Software | Manager

Thua Thien Hue

Director Assistant

Administration / Secretary / Clerical | Manager

Thua Thien Hue

Factory Manager

Production / Manufacturing / Process | Manager

Binh Duong

Go to top of page