headhunt vietnam logo Leading to Bridge

Quản Lý Sản Xuất (Nhơn Trạch - Đồng Nai)-#2355

Client Information

100-500

n/a

Job Information

Quản Lý Sản Xuất (Nhơn Trạch - Đồng Nai)

A. Quản lý sản xuất:

 • Cân đối năng lực, năng suất  chủ động đề xuất  cải tiến, thực hiện chỉ đạo cải tiến nhằm nâng cao năng suất, chất lượng.
 • Lập kế hoạch sản  xuất cho xưởng căn cứ vào kế hoạch tổng thể theo yêu cầu, kịp thời đáp ứng nhu cầu xuất hàng.
 • Triển khai kế hoạch sản xuất, tổ chức phân công, giao việc hàng ngày cho các tổ và nhân viên trong xưởng đảm bảo sử dụng tối ưu máy móc và nhân công.
 • Đôn đốc kiểm tra thực hiện đúng qui trình sản xuất có hiệu quả, tiết kiệm điện, nước cũng như giảm thiểu lượng phế phẩm.
 • Cập nhật số liệu sản xuất từng mặt hàng, theo dõi số liệu tồn kho nguyên phụ liệu để điều phối sản xuất
 • Duy trì hệ thống quản lý chất lượng ISO 2200, và năng cao sự ý thức của công nhân viên thuộc quyền quản lý về hệ thống chất lượng này

B. Quản lý nhân sự:

 • Căn cứ vào kế hoạch sản xuất cụ thể của  tháng, năm đề xuất tuyển dụng công nhân  viên phục vụ sản xuất.
 • Đào tạo, huấn luyện và hướng dẫn công, nhân viên.
 • Chỉ đạo, sắp xếp công việc cho công nhân, tổ trưởng một cách hợp lý theo phương châm: giao việc- theo dõi- đánh giá.
 • Theo dõi công nhân làm việc, chấm công, động viên, nhắc nhở công nhân. Đánh giá năng lực để đề xuất khen thưởng, nâng bậc, những thành viên ưu tú và có nhiều cống hiến.
 • Cập nhật thông tin về vấn đề tiền lương, vấn đề an sinh để có những đề xuất cải thiện kịp thời.

C. Duy trì hệ thống quản lý chất lượng, nhằm giảm tỉ lệ sai hỏng của sản phẩm và tăng hiệu quả sử dụng vật tư, máy móc, nhân lực.

 • Phát hiện, hướng dẫn xử lý những phát sinh về kỹ thuật trong quá trình sản xuất tham mưu, đề xuất với ban giám đốc nhà máy phương pháp thực hiện, cải tiến.
 • chỉ đạo triển khai công việc theo đúng qui trình kỹ thuật- công nghệ đã duyệt, phát hiện những sai sót, hướng dẫn điều chỉnh, cải tiến kịp thời.

D. Quản lý máy móc thiết bị nhà xưởng, vật tư:

 • Giams sát, nhắc nhở công nhân thao tác đúng nhằm an toàn lao động, giảm thiểu sự hư hao máy móc thiết bị nhà xưởng.
 • Kiểm tra, yêu cầu bảo dưỡng, sữa chửa máy móc, thiết bị nhà xưởng cho bảo trì để kịp thời sản xuất tốt cũng như duy trì tính ổn định của cơ sở hà tầng.
 • Yêu cầu cải tiến, sửa đổi máy t hiết bị, dụng cụ, nhà xưởng nếu có sự không phù hợp .
 • Cập nhật máy, thiết bị mới trong sản xuất kịp thời. Đề cao vấn đề an toàn lao động và phòng chống cháy nổ trong nhà máy.

E. Chế độ báo cáo, kết hợp với bộ phận liên quan: 

 • Ghi đầy đủ nhật ký sản xuất các mặt hàng theo, ngày, tháng, năm.
 • Thực hiện báo cáo cho ban giám đốc về vấn đề  mà mình phụ trách theo tuần, tháng, quí, năm theo yêu cầu.
 • Có sự phối hợp với các bộ phận khác để giải quyết công việc theo nhóm, theo hệ thống
 • Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công.
 •  

Các yêu cầu công việc:

    1. Yêu cầu về năng lực:

 • Có tinh thần hợp tác tốt với các bộ phận liên quan.
 • Có kỹ năng giải quyết vấn đề.
 • Có khả năng tổ chức sắp xếp công việc hợp lý đảm bảo đáp ứng kế hoạch công việc .
 • Có khả năng làm việc độc lập.

    2. Yêu cầu về kỹ năng:

 • Thành thạo các thao tác chuẩn trong qui trình sản xuất
 • Có khả năng điều hành đội ngũ công nhân tuân thủ các quy định và quy trình khu vực sản xuất

    3. Yêu cầu về trình độ/Kiến thức/Kinh nghiệm:

 • Có kinh nghiệm làm việc trong các công đoạn sản xuất

General Information

Ho Chi Minh

Manufacturing

Experienced

Production / Manufacturing / Process

16 mil - 20mil

Contact Us

Quản Lý Sản Xuất (Nhơn Trạch - Đồng Nai) job closed

Tô Tuấn Thanh (Tony)

thanh.to@headhuntvietnam.com

Quản Lý Sản Xuất (Nhơn Trạch - Đồng Nai)

16 mil - 20mil

Ho Chi Minh

Manufacturing

Production / Manufacturing / Process

Experienced

Follow us on linkedin


Learning and Development Manager

Human Resources | Manager

Ho Chi Minh

(Thailand only) Content Production and Development Manager

Marketing / PR / Advertising / Communications | Manager

Thailand

(Thailand only) Performance Digital Marketing Manager

Marketing / PR / Advertising / Communications | Manager

Thailand

Corporate Strategy Manager

Others | Manager

Ho Chi Minh

Key Account Manager - Da Nang

Sales / Business Development / Account Management / Client Services | Manager

Da Nang

Go to top of page