headhunt vietnam logo Leading to Bridge

Quản Lý Phòng Hành Chính – Nhân Sự-#2573

Client Information

100-500

Khách hàng của chúng tôi là một trong những công ty hàng đầu về chăn nuôi theo quy trình Hiện đại và khép kín.

Job Information

Quản Lý Phòng Hành Chính – Nhân Sự

Công tác tuyển dụng: Chịu KPI chỉ tiêu tuyển dụng

- Lập bảng mô tả công việc (BMTCV) và triển khai tuyển dụng cho từng vị trí tuyển dụng;

- Tìm kiếm và chọn lọc hồ sơ từ nhiều nguồn tuyển dụng;

- Phối hợp các phòng ban đánh giá thử việc nhân sự;

- Quản lý hồ sơ nhân sự được tiếp nhận chính thức và giám sát bộ phận C&B;

- Đánh giá xếp loại KPI các phòng ban định kỳ theo tháng/quý để rà soát KPI và có phương án cải thiện/khen thưởng phù hợp

- Phối hợp với Phòng marketing các kế hoạch quảng cáo thương hiệu công ty trong phạm vi công việc liên quan

- Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Quản lý trực tiếp.

- Xây dựng chế độ, lương thương cho các vị trí mới tuyển.

Công tác Đào tạo:

- Phối hợp tổ chức, sắp xếp các chương trình đào tạo phù hợp với nhu cầu và kế hoạch đề ra; lựa chọn đối tác đào tạo phù hợp và có chất lượng.

- Phối hợp đánh giá tính hiệu quả của kế hoạch, chương trình đào tạo, đối tác cung cấp dịch vụ đào tạo.

- Tìm kiếm, phát hiện và tổ chức những khóa đào tạo mới phù hợp với công việc của cá nhân/ đơn vị.

- Phối hợp xây dựng, quản lý và triển khai các kế hoạch đào tạo và phát triển trung hạn, ngắn hạn theo định hướng của công ty.

- Đánh giá kết quả đào tạo và theo dõi phát triển nhân sự sau đào tạo.

- Cập nhật, hoàn thiện chính sách, quy trình đào tạo và các biểu mẫu.

Xây dựng bộ chuẩn văn hóa doanh nghiệp

Set up nhân sự cho các bộ phận hoặc chi nhánh và training văn hóa Hội nhập Doanh nghiệp.

Xây dựng văn hóa doanh nghiệp và truyền thông tới các bộ phận, phòng ban,…

Các nhiệm vụ khác từ ban lanh đạo công ty.

Yêu cầu:

Tốt nghiệp đại học các ngành quản trị kinh doanh, nhân sự, luật,…

Kinh nghiệm tương đương 5-10 năm

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực chăn nuôi gia cầm, nông nghiệp, sản xuất và thương mại B2B các sản phẩm nông nghiệp.

Tiếng Anh: 4 kỹ năng tốt là một lợi thế.

Linh hoạt theo mục tiêu kinh doanh thay đổi và học hỏi cái mới.

General Information

Ho Chi Minh

Agriculture

Manager

Human Resources

up to 30mil

Contact Us

Quản Lý Phòng Hành Chính – Nhân Sự job closed

Tuyen Nguyen OR Tô Tuấn Thanh (Tony) OR Thi Duong

tuyen.nguyen@headhuntvietnam.com OR thanh.to@headhuntvietnam.com OR thi.duong@headhuntvietnam.com

0909953121 OR OR 0947691901

Quản Lý Phòng Hành Chính – Nhân Sự

up to 30mil

Ho Chi Minh

Agriculture

Human Resources

Manager

Follow us on linkedin


HR Assistant Manager

Human Resources | Experienced

Long An

Performance Marketing Managers

Marketing / PR / Advertising / Communications | Experienced

Ha Noi

HR/GA SUPERVISOR

Human Resources | Supervisor

Binh Duong

Project Assistant

Administration / Secretary / Clerical | Experienced

Ho Chi Minh

IT Sales Associate ( Open for Expat )

IT - Software | Experienced

Other

Go to top of page