headhunt vietnam logo Leading to Bridge

Quản lý kỹ thuật dự án ( Full time )-#2899

Client Information

50-100

NGO --- Phi Chính Phủ

Job Information

Quản lý kỹ thuật dự án ( Full time )

Mô tả công việc:

 • Chịu trách nhiệm giúp Giám đốc dự án trong việc điều hành, điều phối, theo dõi các hoạt động và cán bộ chuyên môn kỹ thuật của toàn bộ dự án.
 • Trực tiếp hướng dẫn và tham gia vào những hoạt động chuyên môn kỹ thuật chính của dự án như: xây dựng tài liệu đào tạo, tài liệu truyền thông, tài liệu hướng dẫn kỹ thuật, tài liệu tham khảo .., các họat động nghiên cứu đánh giá.

 • Giám sát và hỗ trợ thực hiện các kế hoạch của dự án bảo đảm các báo cáo tiến độ và sản phẩm đầu ra được trình nộp đúng hạn.

 • Tham gia giảng dạy tại các khóa đào tạo do dự án tổ chức.

 • Thường xuyên cập nhật các vấn đề kỹ thuật liên quan đến lĩnh vực người khuyết tật.

 • Tham dự các buổi hội nghị, hội thảo, hội đàm và các hoạt động chuyên môn khác do Dự án hoặc các bên đối tác khác tổ chức.

 • Là đầu mối liên lạc giữa dự án với các thành viên khác của Ban quản lý dự án, với nhà tài trợ, các đối tác trong và ngoài nước.

 • Thực thi các nhiệm vụ khác theo chỉ đạo của Giám đốc dự án

Yêu cầu:

 • Có bằng cử nhân đại học chuyên ngành phục hồi chức năng.
 • Có trình độ cao học các chuyên ngành liên quan (y tế công cộng, xã hội học, nhân học, công tác xã hội, nghiên cứu phát triển, quyền con người, ...) là một lợi thế
 • Có 10 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương/vị trí quản lý cao hơn trong lĩnh vực liên quan đến người khuyết tật. 
 • Có kinh nghiệm làm phục hồi chức năng tại cộng đồng
 • Có kinh nghiệm làm các chương trình của USAID là một lợi thế.
 • Ngoại ngữ: Tiếng Anh – thành thạo 4 kỹ năng Nghe, Nói, Đọc, Viết.
 • Có định hướng làm việc lâu dài.
 • Có kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng lãnh đạo, kỹ năng định hướng chiến lược và ra quyết định, kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin.
 • Có tầm nhìn, tâm huyết và khả năng học hỏi, làm việc độc lập và theo nhóm, tinh thần trách nhiệm cao.
 • Có khả năng đi công tác trong nước và quốc tế với cường độ cao.

General Information

Ha Noi

Hospital and Healthcare

Manager

Medical / Healthcare

negotiable

Contact Us

Kim Anh Tran

anh.tran@headhuntvietnam.com

0705754469

Quản lý kỹ thuật dự án ( Full time )

negotiable

Ha Noi

Hospital and Healthcare

Medical / Healthcare

Manager

Are you interested in this job

Apply Submit CV

Follow us on linkedin


Senior Procurement Coordinator

Purchasing / Supply Chain / Merchandising | Senior Specialist

Ho Chi Minh

IMPORT - EXPORT MANAGER

Import / Export | Manager

Long An

Software Test Engineer (QA/QC/Tester)

IT - Software | Senior Specialist

Ho Chi Minh

Recruitment Consutlant ( HR, Finance, legal )

Sales / Business Development / Account Management / Client Services | Entry Level

Ho Chi Minh

Regional Sales Manager

Sales / Business Development / Account Management / Client Services | Manager

Ha Noi

Go to top of page