headhunt vietnam logo Leading to Bridge

Public Consultation and Social Issues Manager-#1908

Thông tin khách hàng

1000-2000

Construction industry

Thông tin việc làm

Public Consultation and Social Issues Manager

MSc , BSc , Or equivalent degree in relevant discipline .

10 Years of Experience of which 1 year in SEA countries

3 years of experience in similar work ( or similar position )

Thông tin chung

Ho Chi Minh

Metro

Manager

Planning / Projects

Negotiable

Liên hệ

Public Consultation and Social Issues Manager job closed

Thien Tran

thien.tran@headhuntvietnam.com

0932015695

Public Consultation and Social Issues Manager

Negotiable

Ho Chi Minh

Metro

Planning / Projects

Manager

Theo dõi chúng tôi trên linkedin


Maintenance Supervisor (machines, operations)

Tư Vấn | Kinh Nghiệm

Hồ Chí Minh

QC Supervisor/Staff

Kiểm Soát/ Bảo Hiểm Chất Lượng (QA/QC) | Kinh Nghiệm

Hồ Chí Minh

Maintenance Supervisor (precision tools)

Bảo Trì / Tiện Nghi | Kinh Nghiệm

Hồ Chí Minh

Sales Thị trường

Bán Hàng / Kinh Doanh / Dịch Vụ Khách Hàng | Cấp Độ đăng Nhập

Hồ Chí Minh

Product Marketing Manager - Laundry

Tiếp Thị / Đối Ngoại / Quảng Cáo / Truyền Thông | Quản lý Cấp Trung

Hồ Chí Minh

Go to top of page