headhunt vietnam logo Leading to Bridge

PROJECT MANAGER-#2262

Client Information

500-1000

Our client is leading construction Company

Job Information

PROJECT MANAGER

- Có chứng chỉ PMP (Certified Project Management Professional) của PMI (Project Mangement Institution) hoặc Master ngành xây dựng của AIT, Thái Lan

- Có kinh nghiệm thi công trong lĩnh vực xây dựng dân dụng & nhà công nghiệp tối thiểu 10 năm, tối thiểu 5 năm làm việc tại các vị trí đối với các dự án Nhà công nghiệp/Nhà máy

- Có khả năng làm việc tại các dự án xa, đặc biệt các dự án khu vực miền Tây (có cơ chế chính sách công tác đi xa, phụ cấp đi xa)

General Information

Ho Chi Minh

Construction

Manager

Planning / Projects

2500

Contact Us

Thanh Trang

trang.dao@headhuntvietnam.com

+84 (028) 38244744 - ext 116

PROJECT MANAGER

2500

Ho Chi Minh

Construction

Planning / Projects

Manager

Are you interested in this job

Apply Submit CV

Follow us on linkedin


Field Application Engineer

Engineering | Experienced

Bac Ninh

Accountant

Financial / Accounting / Audit / Tax | Experienced

Ho Chi Minh

Sr. Business Development

Sales / Business Development / Account Management / Client Services | Experienced

Ho Chi Minh

Technical Support Engineer

Industrial Products | Specialist

Ho Chi Minh

Kế toán bán hàng

Financial / Accounting / Audit / Tax | Experienced

Ho Chi Minh

Go to top of page