headhunt vietnam logo Leading to Bridge

PROJECT MANAGER-#2262

Client Information

500-1000

Job Information

PROJECT MANAGER

- Có chứng chỉ PMP (Certified Project Management Professional) của PMI (Project Mangement Institution) hoặc Master ngành xây dựng của AIT, Thái Lan

- Có kinh nghiệm thi công trong lĩnh vực xây dựng dân dụng & nhà công nghiệp tối thiểu 10 năm, tối thiểu 5 năm làm việc tại các vị trí đối với các dự án Nhà công nghiệp/Nhà máy

- Có khả năng làm việc tại các dự án xa, đặc biệt các dự án khu vực miền Tây (có cơ chế chính sách công tác đi xa, phụ cấp đi xa)

General Information

Ho Chi Minh

Construction

Manager

Projects

2500

Contact Us

Tam Truong

tam.truong@headhuntvietnam.com

84-0937527068

PROJECT MANAGER

2500

Ho Chi Minh

Construction

Projects

Manager

Are you interested in this job

Apply Submit CV

Follow us on linkedin


Legal Counsel

Legal Compliance | Experienced

Dong Nai

Pre-sale & Post Sale Manager / Project Manager

Sales - Account Management - Client Services | Manager

Ho Chi Minh

C&b And Admin Manager

Human Resources | Manager

Ho Chi Minh

Territory Manager

Sales - Account Management - Client Services | Manager

Ho Chi Minh

Sales Manager

Sales - Account Management - Client Services | Manager

Ho Chi Minh

Go to top of page