headhunt vietnam logo Leading to Bridge

PROJECT MANAGER-#2262

Client Information

500-1000

Our client is leading construction Company

Job Information

PROJECT MANAGER

 • Thiết lập kế hoạch tổ chức triển khai dự án: kế hoạch nhân sự, cung cấp vât tư, thiết bị & thầu phụ, công tác tạm; kế hoạch quản lý thi công và an toàn.
 • Thiết lập chỉ tiêu hoàn thành dự án.
 • Tổ chức và điều hành nhân sự của bộ máy quản lý dự án, bao gồm: sơ đồ tổ chức, mô tả trách nhiệm và biểu đồ nhân lực;
 • Thiết lập kế hoạch quản lý dự án, bao gồm: kế hoạch quản lý chất lượng, kế hoạch kiểm soát an toàn và an ninh , môi trường;
 • Thiết lập, theo dõi và kiểm soát  ngân sách dự án đã được duyệt ;
 • Phối hợp với Phòng ATLĐ để đảm bảo công tác an toàn lao động và vệ sinh môi trường tại dự án;
 • Phối hợp với các phòng ban của Cty để giải quyết triệt để các vấn đề phát sinh tại dự án;
 • Thực hiện việc đề xuất  lựa chọn, quản lý các nhà cung cấp và nhà thầu phụ;
 • Thực hiện hoạt  động đo lường sự thõa mãn của khách hàng và đánh giá nội bộ tại dự án;
 • Thiết lập kênh thông tin và quan hệ hợp tác hiệu quả với các đối tác: Tư vấn và Chủ Đầu Tư.
 • Tuân thủ các qui định hoạt động của công ty
 • Đề xuất các chương trình đào tạo và phát triển nghề nghiệp cho nhân sự tại dự án.

Yêu cầu:

 • Trên 5 năm kinh nghiệm ở vị trí PM
 • Có chứng chỉ hành nghề XD hạng 1
 • Có kinh nghiệm làm cho các nhà thầu cấp 1 hoặc nước ngoài
 • Tham gia đấu thầu và quản lý thi công trực tiếp khi trúng thầu

General Information

Ho Chi Minh

Construction

Manager

Planning / Projects

2500

Contact Us

PROJECT MANAGER job closed

Thanh Trang

trang.dao@headhuntvietnam.com

+84 (028) 38244744 - ext 116

PROJECT MANAGER

2500

Ho Chi Minh

Construction

Planning / Projects

Manager

Follow us on linkedin


Marketing Director

Marketing / PR / Advertising / Communications | Director

Ho Chi Minh

Recruitment Consultant (Commercial)

Sales / Business Development / Account Management / Client Services | Experienced

Ho Chi Minh

HEAD OF STRATEGIC LANDBANK & TOWNSHIP

Real Estate | Manager

Ho Chi Minh

HEAD OF RESIDENTIAL

Sales / Business Development / Account Management / Client Services | Director

Ho Chi Minh

HEAD OF VENTURES

Finance / Investment | General Director

Ho Chi Minh

Go to top of page