headhunt vietnam logo Leading to Bridge

Product Marketing Manager - Crop Protection-#2876

Client Information

100-500

Our client is leading agriculture MNC

Job Information

Product Marketing Manager - Crop Protection

Nhiệm vụ chính:

 • Phân tích nhu cầu thuốc BVTV của từng loại cây trồng và đưa ra các giải pháp đề xuất.
 • Đưa ra phân khúc thị trường, định vị sản phẩm và lập kế hoạch.
 • Lên kế hoạch và giám sát kế hoạch bán hàng, kế hoạch nhập khẩu của các sản phẩm có liên quan.
 • Phân tích thông tin thị trường, thông tin đối thủ cạnh tranh & xu hướng cây trồng liên quan đến phát triển sản phẩm
 • Có trách nhiệm duy trì và tăng thị phần trong nhóm sản phẩm được quản lý.
 • Theo dõi sự phát triển của sản phẩm mới, thị trường mới, nhóm mục tiêu mới.
 •  Kiểm tra và cập nhật nội dung và thiết kế của các nhãn sản phẩm. Nhãn phải phù hợp với quy định của cục BVTV.      
 • Đề xuất giá cả, chính sách bán hàng, thúc đẩy các chương trình khuyến mãi cho đại lý và nông dân.
 • Báo cáo các vấn đề liên quan đến công việc được giao.
 • Cung cấp đặc tính sản phẩm, kỹ thuật cây trồng, hỗ trợ kỹ thuật khi cần thiết.
 • Nghiên cứu và dự báo tốt nhu cầu thị trường.
 • Kiểm soát hiệu quả việc sản xuất hàng hoá, tồn kho hàng hoá
 • Kiểm soát các hoạt động phát sóng quảng cáo và các hoạt động quảng bá hình ảnh

Quyền hạn 

 • Làm việc với các Giám đốc vùng để thiết lập, sắp xếp và hoàn thành các mục tiêu bán hàng theo sản phẩm / nhóm cây trồng trong khu vực cũng như chương trình khuyến mãi để phát triển doanh số bán hàng cho các sản phẩm chính / cây trồng chính.
 • Làm việc với các Trưởng nhóm TC để hoàn thành các kế hoạch hoạt động TC cho từng vùng và đề xuất ngân sách cho các chương trình khuyến mãi ngắn, trung và dài hạn, có chiến lược khuyến mãi phù hợp với sản phẩm / cây trồng. Tất cả các kế hoạch khuyến mãi phải được sự chấp thuận bởi Giám đốc Marketing và SPM
 • Được các Giám đốc vùng và các Trưởng nhóm TC báo cáo hàng tuần và hàng tháng và hợp tác với các Giám đốc vùng và các Trưởng nhóm TC để hoàn thành tất cả các vấn đề liên quan đến thị trường và bán hàng.
 • Trực tiếp đưa các ý kiến vào báo cáo của các Giám đốc vùng và các Trưởng nhóm TC, phân tích các thông tin hợp lý và báo cáo cho quản lý cấp trên và Phó Tổng Giám Đốc.

Quan hệ 

 • Nội bộ: tất cả các phòng ban, đồng nghiệp trong công ty.
 • Bên ngoài: Đại lý cấp 1, cấp 2; Nông dân, chi cục BVTV và cơ quan chức năng khác khi có yêu cầu.

Yêu cầu công việc 

 • Kiến thức & trình độ văn hóa: Tốt nghiệp Đại học trở lên, chuyên ngành BVTV/ Nông nghiệp/ Kinh Tế. Có kiến thức trong ngành BVTV.
 • Kỹ năng: Sử dụng vi tính văn phòng, tiếng anh tốt, làm việc nhóm,lập kế hoạch, có kỹ năng giao tiếp và thương lượng tốt, thu thập thông tin thị trường.
 • Khả năng: Làm việc độc lập, chịu áp lực công việc, khả năng giải quyết vấn đề kịp thời.
 • Kinh nghiệm: 02 năm trở lên ở vị trí tương đương 

General Information

Dong Nai

Agriculture

Manager

Marketing / PR / Advertising / Communications

30 mil - 50 mil

Contact Us

Kim Anh Tran OR Thomas Damecour

anh.tran@headhuntvietnam.com OR thomas.damecour@headhuntvietnam.com

0705754469 OR 0903493491

Product Marketing Manager - Crop Protection

30 mil - 50 mil

Dong Nai

Agriculture

Marketing / PR / Advertising / Communications

Manager

Are you interested in this job

Apply Submit CV

Follow us on linkedin


Marketing Director

Marketing / PR / Advertising / Communications | Director

Ho Chi Minh

Recruitment Consultant (Commercial)

Sales / Business Development / Account Management / Client Services | Experienced

Ho Chi Minh

HEAD OF STRATEGIC LANDBANK & TOWNSHIP

Real Estate | Manager

Ho Chi Minh

HEAD OF RESIDENTIAL

Sales / Business Development / Account Management / Client Services | Director

Ho Chi Minh

HEAD OF VENTURES

Finance / Investment | General Director

Ho Chi Minh

Go to top of page