headhunt vietnam logo Leading to Bridge

Phó hiệu Trưởng Tiểu học-#2645

Client Information

1000-2000

Thành lập năm 2012, khách hàng của chúng tôi là Trường Tư thục Liên cấp với Hệ đào tạo từ Lớp 1 đến Lớp 12, được Chính phủ Việt Nam cấp phép hoạt động nằm trong hệ thống giáo dục quốc gia, đồng thời là thành viên của Hệ thống hơn 10.000 các Trường Quốc tế Cambridge với mạng lưới tại 160 Quốc gia trên thế giới.

Job Information

Phó hiệu Trưởng Tiểu học

- Tổ chức thực hiện hoạt động Dạy và Học của Trường theo quy định của ngành giáo dục và theo "Định hướng chương trình và phương pháp giáo dục" của nhà trường

- Tổ chức tốt đổi mới sinh hoạt chuyên mon6, xây dựng cộng đồng học tập chuyên môn hiệu quả

- Tổ chức xây dựng được chương trình giảng dạy và giáo dục riêng phù hợp với đặc điểm học sinh của trường;

- Đánh giá, báo cáo và đưa ra kế hoạch đổi mới định kì về kết quả hoạt động với cấp lãnh đạo.

- Giám sát việc thực hiện chương trình giáo dục tại trường. Đảm bảo để trường đáp ứng được mọi tiêu chuẩn do pháp luật quy định và tuân thủ nghiêm ngặt các chính sách và quy trình hoạt động chung của trường

- Thường xuyên kiểm tra và dự giờ các hoạt động dạy học của trường

- Tổ chức và quản lý nhân sự và các hoạt động hàng ngày của nhà trường, giải quyết mọi vấn đề phát sinh trong phạm vi hoạt động của nhà trường với các cơ quan quản lí, nhân viên, giáo viên, học sinh tại truòng và phụ huynh

- Lập kế hoạch tuyển dụng, tập huấn nâng cao nghiệp vụ chuyên môn cho các giáo viên, nhân viên

- Xây dựng mối quan hệ chặt chẽ giữa Nhà trường - Giáo viên - Phụ huynh - Học sinh

General Information

Ha Noi

Education

Director

Administration / Secretary / Clerical

30,000,000 - 50,000,000

Contact Us

Minh Nguyen

minh.nguyen2@headhuntvietnam.com

Phó hiệu Trưởng Tiểu học

30,000,000 - 50,000,000

Ha Noi

Education

Administration / Secretary / Clerical

Director

Are you interested in this job

Apply Submit CV

Follow us on linkedin


Q/C Manager

Quality Assurance / Control (QA/QC) | Manager

Binh Duong

Account Manager - Logistics

Sales / Business Development / Account Management / Client Services | Manager

Ho Chi Minh

Graphic Designer

Art / Creative / Design | Experienced

Ho Chi Minh

Outsystems Developer

IT - Software | Experienced

Singapore

Program Manager

Executive management | Manager

Ho Chi Minh

Go to top of page