headhunt vietnam logo Leading to Bridge

Phó Giám Đốc Sản Xuất Kỹ Thuật Xe Nâng, Xe Cơ Giới-#2037

Client Information

500-1000

Our client is in the TOP 10 leading company in logistics in Vietnam

Job Information

Phó Giám Đốc Sản Xuất Kỹ Thuật Xe Nâng, Xe Cơ Giới

Quản lý kỹ thuật - điều phối sản xuất

 • Căn cứ vào hợp đồng, đơn hàng đã được BGĐ phê duyệt, lập kế hoạch điều phối sản xuất.
 • Phân bổ kế hoạch sản xuất theo năng lực từng Nhà máy.
 • Phối hợp các Bộ phận liên quan để triển khai thực hiện.
 • Quản lý, đảm bảo kỹ thuật thiết kế, sản xuất, mỹ thuật và thi công.
 • Đảm bảo sản phẩm, dịch vụ làm hài lòng khách hàng, đối tác.
 • Chịu trách nhiệm theo dõi, đôn đốc tiến độ sản xuất phù hợp kế hoạch.
 • Kiểm tra và giám sát các Bộ phận liên quan thực hiện.
 • Xây dựng quy trình điều phối để khai thác công suất hoạt động hiệu quả cho mỗi Nhà máy.
 • Phát triển phẩm mới
 • Lập kế hoạch định kỳ nghiên cứu và phát triển sản phẩm mới theo xu thế thị trường trong và ngoài nước.
 • Phối hợp Phòng ban liên quan phát triển các sản phẩm
 • Trình Ban Giám Đốc những mẫu mã mới với tính năng mới, vật liệu, hiệu quả của sản phẩm.
 • Thực hiện triển khai sản phẩm mới đã được BGĐ phê duyệt.
 • Cải tiến phát triển liên tục sản phẩm mới, cạnh tranh.

 

Hỗ trợ bộ phận liên quan

 • Hỗ trợ cho các Phòng ban liên quan, nhân viên dưới cấp về kỹ thuật thiết kế, điều phối đơn hàng sản xuất, am hiểu các quy trình điều phối sản xuất.

 

Dịch vụ khách hàng

 • Hỗ trợ tổ chức giám sát, giải quyết các khiếu nại của đại lý, đối tác, khác hàng.
 • Phối hợp các Phòng ban xây dựng phát triển dịch vụ khách hàng và các hoạt động hỗ trợ khách hàng.

 

Tự phát triển cá nhân

 • Đưa ra các sáng kiến /cải tiến đổi mới trong công việc.
 • Tham gia các khóa học nội bộ và bên ngoài nhằm nâng cao năng lực vị trí
 • Báo cáo cho Tổng Giám Đốc theo định kỳ hàng tuần, tháng về công việc của bộ phận.
 • Thực hiện những công việc khác theo phân công của cấp trên.

General Information

Ho Chi Minh

Logistic

Manager

Technical

Negotiable

Contact Us

Phó Giám Đốc Sản Xuất Kỹ Thuật Xe Nâng, Xe Cơ Giới job closed

An Nguyen

an.nguyen@headhuntvietnam.com

0989.840.278

Phó Giám Đốc Sản Xuất Kỹ Thuật Xe Nâng, Xe Cơ Giới

Negotiable

Ho Chi Minh

Logistic

Technical

Manager

Follow us on linkedin


Sales Executive

Sales - Account Management - Client Services | Experienced

Ho Chi Minh

Marketing Director

Marketing - Promotion - Advertising | Manager

Ho Chi Minh

Associate Director Consumer Lending

Credit & Risk | Manager

Ho Chi Minh

Internal Audit & Risk Control Manager

Accounting Tax Audit | Manager

Ho Chi Minh

Government Relation Director

Government Relations - Public Relations | Director

Ho Chi Minh

Go to top of page