headhunt vietnam logo Leading to Bridge

Nhân Viên Kinh Doanh Dự Án _ Tủ Điện Trung Thế-#2718

Client Information

100-500

Our client is a specializes in manufacturing and supplying electrical equipment

Job Information

Nhân Viên Kinh Doanh Dự Án _ Tủ Điện Trung Thế

Trách nhiệm:
- Kinh Doanh sản phẩm Tủ trung thế cho Dự án và Điện lực 
- Duy trì, chăm sóc những khách hàng hiện có
- Khai thác, tìm kiếm những Khách hàng mới
- Nhận đơn đặt hàng, báo giá và hỗ trợ kỹ thuật cho dự án
- Đàm phán, thảo thuận hợp đồng, soạn thảo, xin ý kiến và trình ký hợp đồng
- Trực tiếp thực hiện, đốc thúc triển khai hợp đồng: các thủ tục giao hàng, xuất hoá đơn, cùng khách hàng kiểm tra chất lượng sản phẩm.
- Theo dõi quá trình thanh lý Hợp đồng, hỗ trợ kế toán đốc thúc công nợ, thanh toán.
- Phối hợp với Trưởng Bộ Phận nhằm đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu được giao
- Thường xuyên báo cáo kế hoạch làm việc, kết quả công việc (dự án, doanh thu ..), cập nhật tiến trình dự án thuộc quyền quản lý với Trưởng Bộ Phận

 

Yêu cầu:
- Trình độ học vấn: Kỹ sư điện.
- Ít nhất 02 năm kinh nghiệm trong các công ty chuyên sản xuất, kinh doanh Tủ trung thế.(BẮT BUỘC)
- Có mối quan hệ khách hàng tốt để thúc đẩy kinh doanh và dự án.
- Kỹ năng: Kỹ năng giao tiếp và đàm phán tốt; Kỹ năng quản lý dự án.
- Ngoại ngữ: Đọc và hiểu được các tài liệu kỹ thuật, Hồ sơ mời thầu tiếng Anh.

General Information

Ho Chi Minh

Powerplant/electricity

Experienced

Sales / Business Development / Account Management / Client Services

Negotiation

Contact Us

Thuy Pham OR Thanh Trang

thuy.pham@headhuntvietnam.com OR trang.dao@headhuntvietnam.com

0932011590 OR +84 (028) 38244744 - ext 116

Nhân Viên Kinh Doanh Dự Án _ Tủ Điện Trung Thế

Negotiation

Ho Chi Minh

Powerplant/electricity

Sales / Business Development / Account Management / Client Services

Experienced

Are you interested in this job

Apply Submit CV

Follow us on linkedin


Senior Procurement Coordinator

Purchasing / Supply Chain / Merchandising | Senior Specialist

Ho Chi Minh

IMPORT - EXPORT MANAGER

Import / Export | Manager

Long An

Software Test Engineer (QA/QC/Tester)

IT - Software | Senior Specialist

Ho Chi Minh

Recruitment Consutlant ( HR, Finance, legal )

Sales / Business Development / Account Management / Client Services | Entry Level

Ho Chi Minh

Regional Sales Manager

Sales / Business Development / Account Management / Client Services | Manager

Ha Noi

Go to top of page