headhunt vietnam logo Leading to Bridge

Merchandise Specialist (Indoor Furniture)-#1025

Client Information

100-500

Our client is Denmark, specializes in producing indoor furniture

Job Information

Merchandise Specialist (Indoor Furniture)

Mô tả Công việc

1. Tìm kiếm đánh giá nhà cung cấp vật tư ngành gỗ, nguyên phụ liệu,….

2. Khảo sát giá cả thị trường các loại hàng hóa theo đúng số lượng, chất lượng, chủng loại yêu cầu.

3. Thực hiện thủ tục mua hàng, sửa chữa máy móc khi có yêu cầu từ các bộ phận khác.

4. Kết hợp với bộ phận kho vật tư để mua hàng theo số lượng hàng tồn.

5. Có kế hoạch mua hàng để đảm bảo tiến độ sản xuất.

5. Tìm NCC, lấy báo giá, so sánh để lựa chọn NCC. Lập hồ sơ trình ký với NCC mới và lập đơn hàng khi được duyệt

6. Theo dõi tiến độ thực hiện các hoạt động cung cấp vật tư cho công ty.

7. Thực hiện các chứng từ thanh toán cho nhà cung cấp. Kết hợ với bộ phận kế toán theo dõi công nợ.

8. Nhập số liệu mua hàng và báo cáo tổng hợp tình hình với công ty và nhà cung cấp.

9. Thực hiện các công viêc khác khi có yêu cầu.

Yêu Cầu Công Việc

1. Am hiểu tốt về thị trường hàng hóa liên quan.

2. Am hiểu quy trình, thủ tục mua hàng và làm các báo cáo.

3. Có tinh thần trách nhiệm, năng động trong công việc, giao tiếp và xử lý tình huống tốt.

4. Khả năng làm việc độc lập và theo nhóm.

5. Kinh nghiệm ít nhất 03 năm ở vị trí tương đương (ngành gỗ)

6. Có khả năng chịu áp lực công việc cao.

General Information

Binh Duong

Manufacturing

Experienced

Merchandise/ Buyer

Negotiate

Contact Us

Merchandise Specialist (Indoor Furniture) job closed

Minh Nguyen

minh.nguyen@headhuntvietnam.com

+84 (028) 38244744- ext 113

Merchandise Specialist (Indoor Furniture)

Negotiate

Binh Duong

Manufacturing

Merchandise/ Buyer

Experienced

Follow us on linkedin


Sr. Finance Executive

Financial / Accounting / Audit / Tax | Experienced

Ho Chi Minh

Sale Manager

Sales / Business Development / Account Management / Client Services | Manager

Ho Chi Minh

Sales and Service Engineer

Sales Technical | Experienced

Ha Noi

Supply Chain Manager

Purchasing / Supply Chain / Merchandising | Manager

Ho Chi Minh

Go to top of page