headhunt vietnam logo Leading to Bridge

KĨ SƯ CẦU NỐI - BrSE-#2503

Client Information

100-500

Là công ty 100% vốn Nhật Bản, chuyên cung cấp dịch vụ phần mềm, kỹ thuật ứng dụng, dịch vụ giới thiệu việc làm, v.v... cho các công ty Nhật Bản trong và ngoài nước.

Job Information

KĨ SƯ CẦU NỐI - BrSE

Giới hạn về độ tuổi: 25 - 35 tuổi..

Quy định về giới tính: Không phân biệt giới tính.

Trình độ học vấn cần thiết: Tốt nghiệp Đại học/Cao đẳng.

Chuyên ngành tốt nghiệp: Ưu tiên ngành CNTT/Khoa học máy tính.

Kinh nghiệm/kỹ năng cần thiết khác:

1.Quản lý nhóm: 

  • Có khả năng quản lý công việc, tiến độ và thành viên trong dự án.
  • Có khả năng giải quyết vấn đề.

2. Kinh nghiệm lập trình:

  • Có 3 năm kinh nghiệm lập trình.
  • Có kiến thức tốt về Java.
  • Có kiến thức tốt về JavaScript.

3. Có khả năng giao tiếp tốt, trao đổi ý kiến, truyền đạt tốt bằng tiếng Nhật (cả 4 kỹ năng).

Nội dung công việc: 

  • Quản lý dự án, tiến độ công việc và phân chia công việc cho các thành viên trong nhóm.
  • Phát triển bằng hệ thống ngôn ngữ Java và JavaScript.
  • Báo cáo tiến độ cho quản lý người Nhật.
  • Chi tiết công việc sẽ được trao đổi thêm vào buổi phỏng vấn.
  • Thời gian làm việc: 8h - 17h.

 

General Information

Ho Chi Minh

IT

Specialist

Engineering

$1000 - $2000

Contact Us

KĨ SƯ CẦU NỐI - BrSE job closed

Loan Phan

loan.phan@headhuntvietnam.com

0909610211

KĨ SƯ CẦU NỐI - BrSE

$1000 - $2000

Ho Chi Minh

IT

Engineering

Specialist

Follow us on linkedin


Assistant to General Manager

Administration / Secretary / Clerical | Experienced

Binh Duong

Production Supervisor

Production / Manufacturing / Process | Supervisor

Binh Duong

Sale Engineer Manager

Sales / Business Development / Account Management / Client Services | Experienced

Ho Chi Minh

TELESALE

Sales / Business Development / Account Management / Client Services | Entry Level

Ho Chi Minh

Mass Recruitment Manager

Human Resources | Manager

Ho Chi Minh

Go to top of page