headhunt vietnam logo Leading to Bridge

KẾ TOÁN TRƯỞNG-#2728

Client Information

50-100

NGO --- Phi Chính Phủ

Job Information

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Mô tả công việc:

 • Chịu trách nhiệm trực tiếp điều hành, quản lý các công việc của bộ phận tài chính, kế toán
 • Quản lý các công việc tài chính của cơ quan, bao gồm các khoản chi liên quan đến hoạt động của Trung tâm, hoạt động của dự án dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Giám đốc Trung tâm.
 • Tham mưu cho Giám đốc về việc lập kế hoạch chi tiêu, kiểm soát nội bộ và cải tiến hệ thống tài chính, kế toán cho phù hợp với từng giai đoạn phát triển của Trung tâm.
 • Theo dõi chặt chẽ các hoạt động và kết hợp với các phòng ban để dự báo dòng tiền, lập dự trù chi tiêu hàng tháng, lập báo cáo tài chính theo tháng, quý và năm trình ban Giám đốc.
 • Theo dõi chặt chẽ nguồn kinh phí cấp cho cấp dưới, nguồn kinh phí cấp lại cho các tổ chức, cá nhân thực hiện hoạt động dự án. Kịp thời thông báo cho ban giám đốc trong trường hợp có sự thay đổi xảy ra.
 • Chịu trách nhiệm các hoạt động tài chính, kế toán hàng ngày và xem xét phê duyệt chứng từ hợp lệ.
 • Quyết toán thanh lý hợp đồng với các nhà cung cấp, cơ quan tài trợ theo từng dự án.
 • Đảm bảo việc thanh, quyết toán cho mọi hoạt động của trung tâm được kịp thời và chính xác.
 • Chịu trách nhiệm lập các báo cáo tài chính (chi tiêu, nguồn tiền, quản lý… ) hàng tháng, hàng quý để trình Ban Giám đốc và nhà tài trợ theo yêu cầu.
 • Chịu trách nhiệm lập các bảo cáo quyết toán thuế định kỳ theo yêu cầu của nhà nước, hồ sơ hoàn thuế 6 tháng 1 lần cho tất cả các dự án theo quy định của trung tâm và nhà tài trợ.
 • Xây dựng hệ thống kế toán theo đúng quy định của pháp luật, cập nhật các thông tư, nghị định phù hợp với hệ thống kế toán và các yêu cầu thực tế của Trung tâm.
 • Xây dựng các chính sách, quy định, quy chế về tài chính cho các hoạt động của Trung tâm.
 • Chịu trách nhiệm đào tạo nhân viên cấp dưới cũng như các nhân viên khác về các kiến thức, nghiệp vụ, kỹ năng cần thiết và phổ biến, cập nhật những quy định mới.
 • Thiết lập quan hệ với các cơ quan hữu quan để cập nhật thông tin phục vụ cho công việc của Trung tâm như: Cơ quan thuế, ngân hàng …
 • Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của lãnh đạo Trung tâm.

2. Yêu Cầu

 • Tốt nghiệp đại học tài chính, kế toán, quản trị kinh doanh hoặc kinh tế (chuyên ngành tài chính kế toán)
 • Có chứng chỉ Kế toán trưởng
 • Có ít nhất 5 năm kinh nghiệm làm kế toán viên và 2 năm kinh nghiệm kế toán trưởng
 • Sử dụng thành thạo các phần mềm kế toán, Word, Excel
 • Có thể sử dụng tiếng Anh, chủ yếu đọc và viết đơn giản

3. Quyền lợi

 • Hưởng đầy đủ các chế độ bảo hiểm và các phúc lợi khác theo quy định của luật lao động và Trung tâm.
 • Mức lương thỏa thuận.

General Information

Ha Noi

Hospital and Healthcare

Manager

Medical / Healthcare

35M

Contact Us

Loan Phan OR Van Le

loan.phan@headhuntvietnam.com OR van.le@headhuntvietnam.com

0906890881 OR 0906710979

KẾ TOÁN TRƯỞNG

35M

Ha Noi

Hospital and Healthcare

Medical / Healthcare

Manager

Are you interested in this job

Apply Submit CV

Follow us on linkedin


Maintenance Supervisor (machines, operations)

Consultant / Advisor | Experienced

Ho Chi Minh

QC Supervisor/Staff

Quality Assurance / Control (QA/QC) | Experienced

Ho Chi Minh

Maintenance Supervisor (precision tools)

Maintenance / Facilities | Experienced

Ho Chi Minh

Sales Thị trường

Sales / Business Development / Account Management / Client Services | Entry Level

Ho Chi Minh

Product Marketing Manager - Laundry

Marketing / PR / Advertising / Communications | Manager

Ho Chi Minh

Go to top of page