headhunt vietnam logo Leading to Bridge

KẾ TOÁN DỰ ÁN-#2729

Client Information

50-100

NGO --- Phi Chính Phủ

Job Information

KẾ TOÁN DỰ ÁN

KẾ TOÁN DỰ ÁN về lĩnh vực người khuyết tật

Mô tả công việc:

Cùng với phòng Dự án xây dựng ngân sách tổng thể và ngân sách chi tiết cho các hoạt động của Dự án.

Thiết lập hệ thống kế toán dự án bao gồm hệ thống nhập dữ liệu và báo cáo phù hợp với văn kiện dự án và các quy định của Nhà nước.

Lập sổ sách kế toán, báo cáo tài chính theo đúng quy định hiện hành.

Cập nhật, kiểm tra, ghi chép số liệu và hạch toán kế toán.

 • Tiếp nhận, kiểm tra, soát xét tính hợp pháp của hoá đơn, chứng từ.
 • Cập nhật thông tin vào sổ sách kế toán trên hệ thống máy tính và trên giấy, chứng từ
 • ghi sổ theo chế độ kế toán hiện hành của Bộ tài chính và nhà tài trợ.
 • Quản lý hệ thống chứng từ, sổ sách theo quy định của Bộ tài chính và nhà tài trợ.
 • Lập báo cáo thuế, sử dụng hoá đơn và các báo cáo chi tiêu định kỳ hàng tháng/quỹ và các báo cáo khác theo yêu cầu của Dự án.

Tham gia quản lý quỹ tiền mặt, thực hiện các thủ tục thu chi và thanh toán:

 • Quản lý quỹ thu chi, kiểm đếm tiền mặt trong quỹ.
 • Thực hiện các thủ tục chuyển, nộp, rút tiền mặt tại ngân hàng theo yêu cầu của dự
 • án.
 • Thực hiện đối soát, thanh toán và thu các chứng từ chi tiêu trong khuôn khổ dự án
 • Lập bảng lương, chi trả theo quy định.

Thực hiện các công việc khác:

 • Phổ biến, hướng dẫn các cán bộ thực hiện dự án và các tổ chức/cá nhân tham gia hoạt
 • động dự án theo đúng trình tự, thủ tục thanh toán, tạm ứng…
 • Làm việc với các cơ quan kiểm toán trong quá trình triển khai hoạt động kiểm toán
 • của dự án
 • Giải trình số liệu theo yêu cầu của cơ quan kiểm toán, thuế.
 • Phối hợp với đồng nghiệp thực hiện các công việc của dự án.
 • Thực hiện chế độ lập kế hoạch và báo cáo công việc theo quy định.

2. Yêu Cầu
Tốt nghiệp đại học chuyên ngành kế toán.
Ít nhất 02 năm kinh nghiệm trở lên
Sử dụng thành thạo tin học văn phòng và phần mềm kế toán
Có khả năng làm việc nhóm, tư duy logic tốt, có khả năng làm việc với cường độ cao


3. Quyền lợi
Hưởng đầy đủ các chế độ bảo hiểm và các phúc lợi khác theo quy định của luật lao động và Trung tâm.
Mức lương thỏa thuận.

General Information

Ha Noi

Hospital and Healthcare

Experienced

Medical / Healthcare

15M

Contact Us

Loan Phan OR Van Le

loan.phan@headhuntvietnam.com OR van.le@headhuntvietnam.com

0906890881 OR 0906710979

KẾ TOÁN DỰ ÁN

15M

Ha Noi

Hospital and Healthcare

Medical / Healthcare

Experienced

Are you interested in this job

Apply Submit CV

Follow us on linkedin


Maintenance Supervisor (machines, operations)

Consultant / Advisor | Experienced

Ho Chi Minh

QC Supervisor/Staff

Quality Assurance / Control (QA/QC) | Experienced

Ho Chi Minh

Maintenance Supervisor (precision tools)

Maintenance / Facilities | Experienced

Ho Chi Minh

Sales Thị trường

Sales / Business Development / Account Management / Client Services | Entry Level

Ho Chi Minh

Product Marketing Manager - Laundry

Marketing / PR / Advertising / Communications | Manager

Ho Chi Minh

Go to top of page