headhunt vietnam logo Leading to Bridge

Trợ Lý Tổng Giám Đốc (biết tiếng Hoa)-#2040

Thông tin khách hàng

100-500

Our client is Metal

Thông tin việc làm

Trợ Lý Tổng Giám Đốc (biết tiếng Hoa)

Làm việc tại VP HCM (Pham Ngu Lao, Q1, HCMC)

Báo cáo cho Tổng Giám Đốc.
Nhiệm vụ

 • Theo dõi tình hình hoạt động của thị trường, tình hình sản xuất, kinh doanh, tài chính, nhân sự…của Công ty thông qua việc thu thập, tổng hợp, phân tích các thông tin cần thiết để tư vấn cho Tổng Giám Đốc.
 • Lập báo cáo cần thiết theo yêu cầu của Tổng Giám Đốc.
 • Tham dự các cuộc họp và thực hiện việc ghi chép, ghi âm và lập biên bản cuộc họp đầy đủ, chính xác để gởi cho các thành viên tham dự
 • Ghi nhận các công việc Tổng Giám Đốc đã giao cho các Trưởng Phòng Ban và tiến hành theo dõi tiến độ thực hiện để báo cáo Tổng Giám Đốc theo định kỳ được yêu cầu.
 • Liên hệ với các khách hàng, đối tác, các thành viên trong Ban Giám Đốc và sắp xếp hợp lý lịch làm việc, lịch họp hằng ngày của Tổng Giám Đốc.
 • Chuẩn bị hoàn chỉnh cho các chuyến công tác của Tổng Giám Đốc và các chuyến công tác của khách hàng, đối tác đến công ty làm việc với Tổng Giám Đốc (liên hệ thủ tục visa, đặt vé máy bay, khách sạn, xe đứa rước, đặt phòng họp….)
 • Kịp thời thông báo cho Tổng Giám Đốc tham dự các cuộc họp bên ngoài cũng như họp nội bộ.
 • Thực hiện dịch các tài liệu Tiếng Anh hoặc ngược lại theo yêu cầu của Tổng Giám Đốc.
 • Thực hiện lưu trữ khoa học, hợp lý, bảo mật các hồ sơ, tài liệu, thông tin của Công ty.
 • Đảm bảo tất cả thông tin có liên quan đến công việc, kế hoạch của Tổng Giám Đốc được tuyệt đối bảo mật.
 • Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Tổng Giám Đốc.
 • Bảo mật tuyệt đối các hồ sơ, tài liệu và thông tin có liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
 • Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Ban Giám Đốc Công ty.

 

Yêu cầu

 • Nam, Nữ, tốt nghiệp đại học, có ít nhất 03 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Trợ Lý/Thư Ký/Biên Phiên Dịch/Tài Chính, Kinh Doanh.
 • Giao tiếp tốt bằng tiếng Hoa.
 • Giao tiếp tốt, có kỹ năng thuyết phục và kỹ năng đàm phán.
 • Khả năng làm việc độc lập và chịu áp lực cao.
 • Có tầm nhìn chiến lược và năng lực tổ chức công việc tốt.
 • Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm ở vị trí tương đương, đặc biệt đã từng làm công ty nước ngoài.

Thông tin chung

Ho Chi Minh

Manufacturing

Experienced

Administration / Secretary / Clerical

Negotiate

Liên hệ

Trợ Lý Tổng Giám Đốc (biết tiếng Hoa) job closed

Nguyen Pham

nguyen.pham@headhuntvietnam.com

0918704754

Trợ Lý Tổng Giám Đốc (biết tiếng Hoa)

Negotiate

Ho Chi Minh

Manufacturing

Administration / Secretary / Clerical

Experienced

Theo dõi chúng tôi trên linkedin


Maintenance Supervisor (machines, operations)

Tư Vấn | Kinh Nghiệm

Hồ Chí Minh

QC Supervisor/Staff

Kiểm Soát/ Bảo Hiểm Chất Lượng (QA/QC) | Kinh Nghiệm

Hồ Chí Minh

Maintenance Supervisor (precision tools)

Bảo Trì / Tiện Nghi | Kinh Nghiệm

Hồ Chí Minh

Sales Thị trường

Bán Hàng / Kinh Doanh / Dịch Vụ Khách Hàng | Cấp Độ đăng Nhập

Hồ Chí Minh

Product Marketing Manager - Laundry

Tiếp Thị / Đối Ngoại / Quảng Cáo / Truyền Thông | Quản lý Cấp Trung

Hồ Chí Minh

Go to top of page