headhunt vietnam logo Leading to Bridge

Tổng Giám đốc-#2465

Client Information

50-100

Công ty chuyên sản xuất và phân phối các loại cáp cho ngành bưu điện.

Job Information

Tổng Giám đốc

-          Nơi làm việc: Tỉnh DakNong (có chỗ ở tại Cty).

-          Lĩnh vực: Nông nghiệp công nghệ cao.

-          Yêu cầu: Kinh nghiệm 3 năm ở vị trí tương đương.

-          Lương: thỏa thuận và không dưới 2k USD.

-          Chính sách: đầy đủ theo quy định của Luật và những chính sách đặc thù của Cty như đào tạo, du lịch, bảo hiểm …

General Information

Dak Nong

Agriculture

Director

Operation

2000 USD Minnimum

Contact Us

Tổng Giám đốc job closed

Loan Phan

loan.phan@headhuntvietnam.com

0906890881

Tổng Giám đốc

2000 USD Minnimum

Dak Nong

Agriculture

Operation

Director

Follow us on linkedin


Outsystems Developer

IT - Software | Experienced

Singapore

Program Manager

Executive management | Manager

Ho Chi Minh

Software Engineer / Kĩ sư Phần mềm

IT - Software | Manager

Thua Thien Hue

Director Assistant

Administration / Secretary / Clerical | Manager

Thua Thien Hue

Factory Manager

Production / Manufacturing / Process | Manager

Binh Duong

Go to top of page