headhunt vietnam logo Leading to Bridge

SEO Leader-#1986

Client Information

50-100

An innovative company specialized in gaming services.

Job Information

SEO Leader

Sơ lược công việc:

 • Thực hiện SEO các website của công ty thuộc các lĩnh vực: Game Online;
 • Quản lý và phát triển hệ thống site vệ tinh của công ty;
 • Quản lý và điều phối công việc cho các thành viên trong nhóm bao gồm các SEOer và content;
 • Thực hiện các công việc SEO hàng ngày, theo dõi thứ hạng từ khóa và lập báo cáo hàng tháng;
 • Quản trị server (bao gồm server website chính và các server site vệ tinh);

Yêu cầu:

 • Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực SEO.
 • Ưu tiên người có kinh nghiệm ở vị trí quản lý;
 • Có thành tích tốt với những dự án đã từng trải qua;
 • Hiểu mô hình, cách quản lý và phát triển hệ thống để nâng cao chất lượng site vệ tinh với số lượng lớn.
 • Bảo đảm an toàn trước những đợt update của Google.
 • Không yêu cầu ngoại ngữ, ưu tiên các bạn thành thạo tiếng Anh hoặc Trung.

 

General Information

philippines

Game Service

Supervisor

Marketing - Promotion - Advertising

Negotiate

Contact Us

Huy Trinh OR Thien Tran OR Lan Pham

huy.trinh@headhuntvietnam.com OR thien.tran@headhuntvietnam.com OR lan.pham@headhuntvietnam.com

0935679606 OR 0932015695 OR 0903613004

SEO Leader

Negotiate

philippines

Game Service

Marketing - Promotion - Advertising

Supervisor

Are you interested in this job

Apply for this job

Follow us on linkedin


Executive Assistant

Administration - Secretary | Experienced

Ho Chi Minh

Key Account Manager (mt Channel)

Sales - Account Management - Client Services | Manager

Ho Chi Minh

Sales Executive

Sales - Account Management - Client Services | Manager

Ho Chi Minh

Promoter Manager

Marketing - Promotion - Advertising | Manager

Ho Chi Minh

Promoter Manager

Marketing - Promotion - Advertising | Manager

Ho Chi Minh

Career Advice

Go to top of page