headhunt vietnam logo Leading to Bridge

Sales Supervisor (Consumer Electronics)-#2766

Client Information

100-500

Not Yet

Job Information

Sales Supervisor (Consumer Electronics)

1. NHIỆM VỤ CHỦ YẾU
- Theo dõi lịch sản xuất và làm dự báo sản xuất, đảm bảo nguồn hàng cho khách hàng.
- Xây dựng chiến lược kinh doanh, Lập kế hoạch kinh doanh cũng như công tác quản lý, tổ chức, điều hành các hoạt động kinh doanh của Khách hàng đang quản lý.
- Xây dựng, triển khai kế hoạch tiếp thị để thúc đẩy Sell Out, Kiểm soát giá bán lẻ theo sát định hướng phát triển của Công ty.
- Đàm phán, ký kết các hợp đồng.
- Đảm bảo đạt chỉ tiêu công ty đề ra
- Chi tiết trao đổi trong buổi phỏng vấn

2. NHIỆM VỤ KHÁC:
- Phối hợp, hợp tác với các phòng ban trong Công ty
- Hỗ trợ các bộ phận khác khi cần thiết.
- Các công việc khác khi Ban Giám Đốc yêu cầu.

3. YÊU CẦU:

- Chuyên ngành Quản trị kinh doanh hoặc liên quan

- Trên 4 năm kinh nghiệm Quản lý bán hàng

- Ít nhất 3 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương ngành hàng điện tử

- Hơn 2 năm kinh nghiệm làm việc với Điện Máy Xanh

- Giao tiếp tốt Tiếng Anh hoặc Trung Quốc 

 

General Information

Ho Chi Minh

Electronic

Supervisor

Sales / Business Development / Account Management / Client Services

$1,500

Contact Us

Sales Supervisor (Consumer Electronics) job closed

Thuy Pham

thuy.pham@headhuntvietnam.com

0932011590

Sales Supervisor (Consumer Electronics)

$1,500

Ho Chi Minh

Electronic

Sales / Business Development / Account Management / Client Services

Supervisor

Follow us on linkedin


Learning and Development Manager

Human Resources | Manager

Ho Chi Minh

(Thailand only) Content Production and Development Manager

Marketing / PR / Advertising / Communications | Manager

Thailand

(Thailand only) Performance Digital Marketing Manager

Marketing / PR / Advertising / Communications | Manager

Thailand

Corporate Strategy Manager

Others | Manager

Ho Chi Minh

Key Account Manager - Da Nang

Sales / Business Development / Account Management / Client Services | Manager

Da Nang

Go to top of page