headhunt vietnam logo Leading to Bridge

Sales Manager-#1974

Client Information

100 -500

An engineering company in Vietnam.

Job Information

Sales Manager

Trách nhiệm

-     Phụ trách thị trường tấm cách nhiệt chống cháy PIR trong xây dựng.

-     Xây dựng mạng lưới bán hàng qua dealer các khu vực miền Bắc, Trung, Nam.

-     Phát triển thị trường nước ngoài trọng điểm như Cambodia, Lào, Myanmar.

-     Xây dựng kế hoạch kinh doanh, doanh số, chỉ tiêu, thưởng cho từng nhóm sales.

-     Tuyển dụng và đào tạo nhân viên sales.

-     Tìm hiểu và phát triển các giải pháp tổng thể để ứng dụng tấm cách nhiệt PIR trong xây dựng rộng rãi hơn.

Khả năng:

-     Có chuyên môn, kinh nghiệm liên quan đến kỹ thuật, ưu tiên liên quan ngành xây dựng.

-     Có mối liên hệ với các doanh nghiệp trong ngành xây dựng, cách nhiệt.

-     Biết sử dụng tiếng Anh thành thạo: nghe, nói, đọc, viết.

-     Ít nhất 5 năm ở vị trí tương đương tương đương hoặc liên quan.

-     Báo cáo công việc: cho Ban giám đốc công ty

Quyền lợi: 

-     Mức lương gross: 1500-2500 USD / tháng.

-     Có chế độ thưởng theo kế hoạch kinh doanh và chỉ tiêu doanh số

General Information

Ho Chi Minh

Material Equipment Building

Manager

Sales - Account Management - Client Services

1500 - 2500 USD

Contact Us

Sales Manager job closed

Lan Pham

lan.pham@headhuntvietnam.com

0903613004

Sales Manager

1500 - 2500 USD

Ho Chi Minh

Material Equipment Building

Sales - Account Management - Client Services

Manager

Follow us on linkedin


Legal Counsel

Legal Compliance | Experienced

Dong Nai

Pre-sale & Post Sale Manager / Project Manager

Sales - Account Management - Client Services | Manager

Ho Chi Minh

C&b And Admin Manager

Human Resources | Manager

Ho Chi Minh

Territory Manager

Sales - Account Management - Client Services | Manager

Ho Chi Minh

Sales Manager

Sales - Account Management - Client Services | Manager

Ho Chi Minh

Go to top of page