headhunt vietnam logo Leading to Bridge

Sales Executive (Korean Speaking)-#1855

Client Information

500-1000

Our client is is one of the specialized enterprise leading textile at Vietnam

Job Information

Sales Executive (Korean Speaking)

Yêu cầu : Có kinh nghiệm sale xuất khẩu, hoặc B2B và giao tiếp tốt với khách hàng Hàn Quốc.

Short brief mô tả công việc: Kinh doanh mặt hàng khăn bông cho Korean Company

Vui lòng liên hệ Ms. Lan Pham - lan.pham@headhuntvietnam,com - 0903 613 004 để sharing chi tiết hơn về position này.

General Information

Ho Chi Minh

GARMENT/ TEXTILE

Experienced

Sales - Account Management - Client Services

1000-1500USD

Contact Us

Sales Executive (Korean Speaking) job closed

Lan Pham

lan.pham@headhuntvietnam.com

0903613004

Sales Executive (Korean Speaking)

1000-1500USD

Ho Chi Minh

GARMENT/ TEXTILE

Sales - Account Management - Client Services

Experienced

Follow us on linkedin


Trợ Lý Kiêm Thông Dịch Viên Việt - Trung

Translate - Interpret | Experienced

Binh Duong

Service Engineer

Sales - Account Management - Client Services | Experienced

Ha Noi

Sales Executive - Automation Industry

Sales - Account Management - Client Services | Experienced

Ho Chi Minh

Customer Service Manager

Customer Service | Manager

Ho Chi Minh

Sales Executive/ Leader

Sales - Account Management - Client Services | Experienced

Ha Noi

Go to top of page