headhunt vietnam logo Leading to Bridge

Project Manager-#1898

Thông tin khách hàng

1000-2000

Construction industry

Thông tin việc làm

Project Manager

MSc , BSc , Or equivalent degree in relevant discipline .

20 Years of Experience of which 5 years in SEA countries

12 years of experience in similar work ( or similar position )

Thông tin chung

Ho Chi Minh

Metro

Manager

Planning / Projects

Negotiable

Liên hệ

Mr. Nam Hoang

nam.hoang@headhuntvietnam.com

0907758782

Project Manager

Negotiable

Ho Chi Minh

Metro

Planning / Projects

Manager

Bạn có thích vị trí này

Ứng tuyển Gửi CV

Theo dõi chúng tôi trên linkedin


Consultant [Manufacturing]

Tư Vấn | Kinh Nghiệm

Hồ Chí Minh

National Sales Manager

Bán Hàng / Kinh Doanh / Dịch Vụ Khách Hàng | Quản lý Cấp Trung

Hồ Chí Minh

Supply Chain Manager

Mua Hàng / Chuỗi Phân Phối / Thu mua / Vật tư | Quản lý Cấp Trung

Hồ Chí Minh

HR Supervisor

Nhân Sự | Quản Lý Cấp Thấp

Hồ Chí Minh

CTO (only available for Expat)

IT - Phần mềm | Giám Đốc

Hồ Chí Minh

Go to top of page